Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 19 Iunie 2018 08:28

Comunicat privind rezultatele Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului

Comunicat privind rezultatele Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului

Campania de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului sub egida sloganului „Informat, implicat și angajat! Fii clientul AOFM!” a fost organizată de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în cooperare cu structurile sale teritoriale în perioada 12-20 august 2017. Prin această acțiune organizatorii și-au propus să informeze tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani care caută un loc de muncă, inclusiv șomeri, despre serviciile prestate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) în scopul creșterii șanselor de integrare profesională a acestora pe piața muncii.
Cele 103 de activități organizate de AOFM s-au încadrat în obiectivele primordiale ale campaniei: informarea și comunicarea despre serviciile prestate, ghidarea în carieră a tinerilor și sensibilizarea angajatorilor pentru încadrarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ. La aceste acţiuni au participat circa 1200 de tineri, dintre care 56% fiind femei tinere.
În cadrul Campaniei, AOFM Bălți a organizat mai multe seminare în care a abordat diverse subiecte, precum: modalitățile de perfectare a unui CV și a unei scrisori de intenție, interviul de angajare şi modalitățile de prezentare în fața angajatorului. AOFM Ștefan Vodă, în comun cu Fondul pentru tineri de pe lîngă Consiliul raional, a desfăşurat un seminar informativ cu tinerii din 16 localități ale raionului, unde au fost familiarizați cu activitatea AOFM, posibilitățile de planificare a carierei, metodele de căutare a locului de muncă, cerințe de scriere  și prezentare cu succes a unui CV. Pe parcursul desfășurării campaniei de informare, AOFM Călărași au oferit consultații informative referitoare la posibilitățile de instruire, în rezultat fiind îndreptați la diverse cursuri de formare profesională 10 tineri. AOFM Briceni, Cimișlia, Dubăsari, Florești, Glodeni, Sângerei au desfăşurat seminarul – training Clubul Muncii, care a avut drept scop fortificarea încrederii în rândul participanţilor, oferind suport informaţional privind competenţele unei persoane şi crearea unei imagini pozitive despre sine însuşi. AOFM Chișinău au organizat și un seminar informativ cu angajatorii cu privire la legislaţia în domeniu.
La Chișinău s-a desfășurat Târgul de Cariere în data de 12 august în cadrul celei de-a treia ediție a Festivalului Tineretului, la eveniment participând și reprezentanți ai AOFM Chișinău, ai instituţiilor de stat, organizațiilor de tineret, agenților economici care și-au prezentat ofertele de muncă și au putut interacționa cu tinerii participanți în cadrul evenimentului. În scopul informării și recrutării de personal, AOFM Glodeni a organizat târgul locurilor de muncă cu participarea a circa 60 de tineri. Timp de nouă zile, în mai multe raioane ale țării s-au desfăşurat activităţi de recrutare a personalului, care au avut ca scop informarea tinerilor privind condiţiile de angajare, programul de lucru şi specificul locurilor vacante declarate de către Școala Profesională Florești, „Pierre Construction & Textile” SRL – Hâncești, „Draexlmaier” DRA - Sângerei etc.
Prin intermediul mass-mediei locale, au fost publicate un șir de materiale referitoare la oportuniățile oferite de AOFM tinerilor (ziarul regional „Expresul”– Călărași, ziarul regional „Câmpia Glodenilor” – Glodeni, ziarul raional „Pasul Nou” – Dondușeni), distribuindu-se și oferindu-se informații referitoare la site-ul și portalul administrat de ANOFM: www.anofm.md, www.angajat.md. În același timp, în cadrul AOFM Dubăsari în perioada 14-18 august au avut loc zilele ușilor deschise, unde tinerii au avut posibiltatea să discute cu specialiștii AOFM și să fie informați despre situația actuală și domeniile solicitate pe piața muncii.
Pe parcursul primului semestru al anului 2017 la AOFM au fost înregistrate cu statut de șomer 6012 de persoane tinere (16-29 ani), ceea ce constituie cca. 29% din numărul total de șomeri înregistrați în perioada respectivă (21052 pers). Au fost plasați în câmpul muncii 2966 tineri sau 49% din totalul tinerilor înregistrați ca șomeri.
ANOFM prin intermediul structurilor sale teritoriale îşi propune să îmbunătăţească în continuare comunicarea şi serviciile oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv tineri în scopul integrării acestora în câmpul muncii.