Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Ianuarie 2019 16:51

Rezultatele pilotării Programului de formare profesională la locul de muncă a șomerilor

Rezultatele pilotării Programului de formare profesională la locul de muncă a șomerilor

         La 14.07.2017 a fost lansat Programul pilot de formare profesională la locul de muncă a șomerilor (FPLM) , adresat șomerilor necalificați, cu accent pe tinerii dezavantajați.
 
        În scopul implementării Programului pilot de FPLM au fost selectate 7 agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei (AOFM), şi anume: Chişinău, Bălţi, Cahul, Soroca, Donduşeni, Râșcani, Hâncești. Având la bază tendinţele înregistrate cu privire la oferta şi deficitul angajatorilor în forţă de muncă în ultimii 5 ani, s-au selectat pentru procesul de pilotare 2 profesii: cusător (industria uşoară) şi bucătar. În total, în Programul pilot de formare profesională la locul de muncă a şomerilor au fost antrenaţi 65 de şomeri – 26 la  bucătar şi 39 la cusător.  Din numărul total de şomeri antrenaţi la cursuri de formare profesională la locul de muncă 52 sunt femei (80,0%). Din totalul beneficiarilor incluși în programul pilot, 22 șomeri sunt domiciliați în mediul rural (34,0%). Vârsta medie a beneficiarilor a constituit 23 de ani.
 
            Pentru pilotarea FPLM la profesia de bucătar au fost încheiate în total contracte cu 2 furnizori de formare profesională (AO „Insula Speranţelor” din mun. Chișinău și Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți). De asemenea, au fost încheiate contracte de parteneriat cu 6 angajatori (5 din mun. Chișinău și 1 din mun. Bălți), care urmează să angajeze după absolvire persoanele instruite.
 
            Pentru pilotarea FPLM la profesia de cusător au fost încheiate în total contracte cu 5  furnizori de formare profesională (IP Centrul de Excelență în Industria Ușoară din mun. Chișinău; SRL „Miracol” din mun. Bălți ; SRL „Alcedar Studio” din r. Soroca; Şcoala profesională nr.1 din or. Cahul și Şcoala profesională din or. Hâncești). În total au fost încheiate contracte de parteneriat cu 9 angajatori, care urmează să angajeze după absolvire persoanele instruite.
 
            În scopul bunei organizări a procesului de formare profesională a cursanților, furnizorii de formare profesională au monitorizat permanent procesul, inclusiv prin vizite realizate la angajatorii cu care au fost încheiate contracte de parteneriat. De asemenea, specialiștii AOFM/ANOFM au întreprins vizite de monitorizare în teritoriu, s-au organizat şi s-au desfăşurat şedinţe zonale (Nord şi Sud). De asemenea, la data de 20 decembrie 2017, s-a desfăşurat şedinţa de totalizare a rezultatelor pilotării Programului de formare profesională la locul de muncă a şomerilor la care au participat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, ANOFM/AOFM, agenţi economici şi reprezentanţii instituţiilor de învățământ implicaţi în Program.
 

            Programul pilot s-a desfășurat cu suportul financiar și metodologic acordat de către Proiectul Organizației Internaționale a Muncii „Promovarea ocupării tinerilor” și a fost implementat de către ANOFM. 
 
Urmăriți aici secvente video legate de  Pilotarea programului de formare profesională la locul de muncă a șomerilor.