Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 20 Februarie 2019 01:00

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a semnat un Acord de colaborare cu Asociaţia Obştească „Asociaţia Surzilor din Republica Moldova” în vederea promovării dreptul la muncă a persoanelor cu deficienţe de auz

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a semnat un Acord de colaborare cu Asociaţia Obştească „Asociaţia Surzilor din Republica Moldova” în vederea promovării dreptul la muncă a persoanelor cu deficienţe de auz

Pornind de la necesitatea organizării şi implementării activităţilor ce ţin de protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a dreptului la muncă a persoanelor cu deficienţe de auz, la data de 22 ianuarie 2018, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a semnat un Acord de colaborare cu Asociaţia Obştească „Asociaţia Surzilor din Republica Moldova”.
 
Scopul Acordului este contribuirea la realizarea dreptului la muncă a persoanelor cu deficienţe de auz, organizarea şi implementarea activităţilor, care au ca scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor cu deficienţe de auz, care întrunesc condiţiile de ocupare înaintate de angajatori.
 
În baza Acordului,  părţile vor colabora în vederea înaintării propunerilor de politici de ocupare a persoanelor cu deficienţe de auz din Republica Moldova, conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare; îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor în domeniul angajării în câmpul muncii a persoanelor cu deficienţe de auz, inclusiv a serviciilor de formare profesională; angajării în câmpul muncii a persoanelor cu deficienţe de auz; acordării suportului în angajare pentru persoanele cu deficienţe de auz; promovării şi dezvoltării competenţelor profesionale a persoanelor cu deficiente de auz; organizarea diverselor evenimente de promovare a abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi de auz.
 
Asociaţia Obştească „Asociația Surzilor din Republica Moldova” este creată și activează în scopul realizării și apărării drepturilor civile, sociale și altor drepturi și libertăți legitime ale membrilor Asociației, dezvoltării activismului social, spiritului de inițiativă, satisfacerea intereselor profesionale și de amatori, practicarea sportului, desfășurarea activităților culturalizate, educație patriotică și umanistă, extinderea relațiilor internaționale. Obiectivele de bază ale Asociaţiei Obştești  „Asociația Surzilor din Republica Moldova” sunt reabilitarea socială, profesională și incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de auz.