Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 20 Februarie 2019 01:01

Semnarea Memorandumului de colaborare cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri în vederea implementării proiectului „Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră (REVOCC II)”

Semnarea Memorandumului de colaborare cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri în vederea implementării proiectului „Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră (REVOCC II)”

Astăzi, 26 ianuarie 2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a semnat un Memorandum de colaborare cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) cu privire la implementarea proiectului „Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră (REVOCC II)”.
 
Memorandumul are ca scop colaborarea eficientă pentru ghidarea în carieră a elevilor în instituțiile de învățământ secundar general, instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și formarea profesională orientată spre piața muncii a tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă/șomeri înregistrați la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă din teritoriu și altor beneficiari.
 
Proiectul REVOCC II se va axa pe 3 obiective de bază:
1.      Asigurarea accesului la servicii de ghidare în carieră inclusive și egale din perspectiva de gen care sprijină abilitarea economică și integrarea pe piața muncii a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar.
2.      Formarea continuă și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul ghidare în carieră.
3.      Dezvoltarea unui mecanism coerent de ghidare în carieră la nivel regional/teritorial.
 
La evenimentul de lansare a proiectului REVOCC 2 și semnării memorandumului au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Camerei Naționale de Comerț, ANOFM și structurilor lor teritoriale, Centrelor de ghidare în carieră, directori şi cadre didactice din instituţiile de învăţământ secundar general și profesional tehnic secundar, prestatori de servicii de formare continuă, reprezentanți ai ONG-urilor, donatori, experți, reprezentanți mass-media etc.
 
Menționăm că în cadrul proiectului REVOCC I a fost elaborat un modul ”Dezvoltarea personală și proiectarea carierei”  care, după aprobarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, se predă în cadrul disciplinelor Educație Civică și Dirigenție în toate instituțiile de învățământ (în clasele V-XII), în școli profesionale, colegii și Centre de Excelență.
 
Pentru a asigura corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii au fost create 4 Centre de Ghidare în Carieră în incinta structurilor teritoriale ANOFM din Cahul și Soroca și 2 la  Chișinău, unde tinerii au acces la servicii de ghidare în carieră în afara programului de studiu. Centrele au fost dotate cu echipament, mobilier și o Platformă electronică care permite identificarea abilităților persoanei și, în baza lor, a profesiilor ce se potrivesc cel mai bine din circa 1200 ocupații descrise. La toate centrele a fost creat acces pentru persoanele cu disabilități, dar Centrul din Chișinău (AOFM Botanica), a fost dotat și cu unica platformă din țară, cu ajutorul căreia poate fi evaluat potențialul de muncă a persoanelor cu dizabilități, evaluarea dexterităților manuale și potrivirea cu profilul unui loc de muncă.De serviciile Centrelor de Ghidare în Carieră au beneficiat deja peste 10 000 tineri și tinere.
 
Noul proiect, REVOCC II, va continua aceste intervenții. El se axează pe serviciile de ghidare în carieră și a fost elaborat în cooperare cu partenerii naționali principali – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
 
Informăm că proiectul REVOCC II este elaborat în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare  „Moldova 2020”, Codul Educației, Legea privind Ocuparea Forței de Muncă, formarea profesională orientată spre piața muncii fiind una dintre ariile de intervenție, stipulate în aceste documente. Proiectul este implementat de CEDA, cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare își propune să sprijine tinerii din R. Moldova în deciziile de carieră, pentru ca ele să se bazeze pe necesitățile pieței muncii și ca rezultat să crească rata angajării și a productivității muncii în economie.