Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 20 Martie 2019 19:35

Comunicat informativ privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018

Comunicat informativ privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018

Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă informează, că în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare s-a desfăşurat procedura de licitaţie publică în scopul achiziţionării serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018 la nivel centralizat, prin intermediul instituţiilor de învăţământ, furnizori de servicii de formare profesională.
 
            La data de 23 ianuarie 2018, AOFM Bălţi a desfășurat Licitația Publică nr. 2/18 de achiziționare a serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2018, la care au fost depuse oferte de la 5 operatori economici (instituții de învățămînt). În rezultatul desfășurării licitației, examinării, evaluării și comparării ofertelor, au fost desemnați cîștigători toți cei 5 ofertanți, cu care au fost încheiate contracte de achiziționare a serviciilor de formare profesională pentru anul 2018.
 
            La data de 26 ianuarie 2018, AOFM Cahul a desfășurat Licitaţia Publică nr.5/18 de achiziționare a serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2018 la care au fost depuse oferte de la 4 operatori economici (instituții de învățămînt). În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică, au fost desemnați cîștigători toți cei 4 ofertanți, cu care au și fost încheiate contracte de achiziționare a serviciilor de formare profesională pentru anul 2018.
 
            La data de 15 februarie 2018 AOFM Chişinău a desfăşurat Licitaţia Publică nr. 17/04917 de achiziţionare a serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru a. 2018 la care au fost depuse oferte de la 7 operatori economici. În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică, au fost desemnați cîștigători 6 ofertanți, cu care au fost încheiate contracte de achiziționare a serviciilor de formare profesională pentru anul 2018.
 
            Pentru anul 2018, AOFM Chișinău, Bălţi şi Cahul au contractat în total 15 instituții de învățămînt, care organizează cursuri de formare profesională, pentru 39 de profesii/meserii/programe de formare profesională. Pentru instruirea centralizată din zona nord sînt disponibile 35 profesii/meserii/programe de formare profesională, pentru zona de sud 12 profesii/meserii/programe de formare profesională și pentru zona centru 28 profesii/meserii/programe de formare profesională.
 
 Lista instituțiilor de învățămînt din mun. Chișinău, mun. Bălți, r. Cahul, furnizori ai serviciilor de formare profesională a șomerilor în anul 2018, cu indicarea profesiilor/meseriilor/programelor de instruire la specialități, conform anexei.
 
            Persoanele interesate să urmeze un curs de formare profesională urmează să se adreseze la Agenţia teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază au domiciliu pentru a fi înregistrate cu statut de șomer. În cazul în care în instituțiile de învățămînt la locul de trai lipsesc profesiile/meseriile/programe de formare profesională solicitate de către șomeri, șomerii vor fi repartizați la instituțiile de învățămint din alte localități (ex. mun. Bălți, Chișinău, r. Cahul). În cazul în care în instituțiile de învățămînt din mun. Bălți, r. Cahul lipsesc profesiile/ meseriile programe de formare profesională solicitate de către șomeri, șomerii vor fi repartizați la instituțiile contractate de AOFM mun. Chișinău.
 
            Datele de contact ale Agenţiilor teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pot fi  accesate la adresa electronică: http:www.anofm.md/network/agency.
 
            Informaţie utilă pentru persoanele care solicită susţinere la plasarea în cîmpul muncii poate fi găsită pe site-ul www.anofm.md sau primită operativ la Centrul de Apel – Piaţa Muncii, tel. 0-8000-1000, orele de lucru 08:30-15:30, de luni pînă vineri, apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova. De asemenea, informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante pe piaţa muncii şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate pe portalul www.angajat.md.