Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 19 Iunie 2019 23:50

Comunicat privind rezultatele desfășurării Campaniei de vizite la agenții economici

Comunicat privind rezultatele desfășurării Campaniei de vizite la agenții economici

În perioada 23 aprilie – 31 mai 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a organizat Campania de vizite la agenții economici cu sloganul „Aveți oferte de muncă și căutați personal? Noi Vă putem ajuta!”. Printre obiectivele Campaniei s-au inclus informarea angajatorilor despre serviciile prestate de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM), canalele de informare și recrutare on-line administrate de ANOFM, sensibilizarea angajatorilor la problemele din teritoriu, dar și dezvoltarea și stabilirea de noi parteneriate pe piața muncii locale.
 
În perioada 23 aprilie – 31 mai 2018 AOFM au vizitat în total 2372 agenți economici și au identificat 3064 locuri de muncă libere, cele mai multe fiind disponibile pentru asistenți medicali, asistenți sociali, vânzători produse alimentare, bucătari, chelneri, barmani, dar și muncitori necalificați, inclusiv în agricultură. Din cei 2372 agenți economici vizitați, 289 sunt agenți economici noi-identificați de către AOFM (12,2%), fiind în acest mod stabilite noi relații de colaborare. Totodată, o bună parte din angajatorii vizitați au fost selectați din domeniul învățămîntului (gimnazii, licee) și direcțiile raionale în legătură cu încheierea anului de învățămînt și necesității de informare a absolvenților  despre situația pieții muncii și oportunitățile de a alege o meserie cerută pe piața muncii, cît și angajatorii din domeniul agriculturii, ținînd cont de începerea sezonului de lucru agricol.
 
Pe parcursul desfășurării Campaniei, AOFM au informat agenții economici din teritoriu despre serviciile prestate, canalele de informare și recrutare on-line administrate de ANOFM: site-ul www.anofm.md, portalul www.angajat.md, platforma târgului on-line www.e-angajare.md),  dar și pagina de Facebook, administrate de ANOFM. Angajatorii vizitați au fost sensibilizați la problemele din teritoriu în domeniul ocupării forței de muncă, inclusiv la angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile. Pe panourile informative ale AOFM au fost plasate informații referitor la desfășurarea Campaniei de vizite, iar în cadrul vizitelor agenților economici li s-au înmânat mape cu materiale informative referitoare la serviciile ANOFM. Totodată, agenții economici au fost informați despre posibilitatea de a participa la târgurile locurilor de muncă, inclusiv târgul on-line, care s-a desfășurat tot în această perioadă și Forumul profesiilor/meseriilor, care a fost organizat la data de 23 mai curent.
 
La data de 06 iunie 2018, în baza de date a ANOFM sunt înregistrate peste 15700 locuri de muncă libere. Pe parcursul primelor cinci luni ale anului 2018, AOFM au identificat și înregistrat în total 22568 locuri de muncă libere, cu 2541 mai multe față de perioada similară a anului 2017 (20027 locuri libere).
 
În anul 2017 ANOFM a înregistrat în total 45429 locuri de muncă libere declarate de cca 5800 agenți economici.
 
ANOFM prin intermediul structurilor sale teritoriale își propune să dezvolte în continuare parteneriatele cu agenții economici și să îmbunătățească comunicarea și măsurile oferite angajatorilor în scopul recrutării rapide a personalului potrivit cerințelor înaintate.