Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 24 Iulie 2019 05:03

Sesiuni iniţiale de instruire a echipelor multidisciplinare privind aplicarea Mecanismului interinstituțional de referire pentru integrarea migranților reveniți de peste hotare

Sesiuni iniţiale de instruire a echipelor multidisciplinare privind aplicarea Mecanismului interinstituțional de referire pentru integrarea migranților reveniți de peste hotare

Pe parcursul lunii august, în perioada 01-22.08.2018, în 25 raioane ale țării s-au organizat și continuă să fie organizate sesiuni inițiale de instruire a echipelor multidisciplinare privind aplicarea Mecanismului interinstituțional de referire pentru integrarea migranților reveniți de peste hotare (MIR).
 
În cadrul sesiunilor de instruire, participanții pun în discuție măsurile incluse în Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare, conceptul MIR și implementarea acestuia. Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă informează despre experienţele și istoriile de succes în asistarea migranţilor reveniţi de peste hotare, identificarea necesităţilor migranţilor reveniţi, referirea acestora şi soluţionarea necesităţilor, cât și despre colaborarea multidisciplinară şi intersectorială în integrarea migranţilor.
 
La evenimente participă reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței Muncii, agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, consiliilor raionale, reprezentanții serviciilor desconcentrate din raioane responsabili de implementarea MIR, precum și ONG-uri de profil din teritoriu.
 
Informăm, că sesiunile de instruire se desfășoară cu susținerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, responsabil de elaborarea  politicilor privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare și cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), şi Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, în cadrul proiectului „Migraţie şi Dezvoltare Locală” (MiDL).
 
Pe parcursul primelor 6 luni 2018 la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au fost înregistrați cu statut de şomer şi au beneficiat de servicii de ocupare şi protecţie în caz de şomaj 673 cetățeni ai Republicii Moldova reîntorși de peste hotare (4,0 % din nr. total de șomeri înregistrați), dintre care 174 femei (25,9%). Cei mai mulţi cetățeni ai Republicii Moldova reîntorși de peste hotare și înregistrați cu statut de șomer au revenit din Federația Rusă - 440 persoane (65,4%), Italia - 42 persoane (6,2%), Polonia - 31 persoane (4,6%), Germania și Cehia – câte 23 persoane (3,4%) etc. În perioada de referință au fost plasate în câmpul muncii 312 persoane din categoria dată (46,4%), din care 91 femei (29,2%).

Implementarea reuşită a MIR va eficientiza cooperarea şi monitorizarea procesului de referire între toate instituţiile parte la mecanism (instituţii publice, private, ONG) privind acordarea serviciilor migranţilor reîntorşi.