Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 17 Octombrie 2018 05:04

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni