Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 10 Decembrie 2018 21:39

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni