Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Mai 2019 05:05

Comunicat privind desfășurarea evenimentului „Ziua Ușilor Deschise” la sediul Agenţiei Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Comunicat privind desfășurarea evenimentului „Ziua Ușilor Deschise” la sediul  Agenţiei Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Astăzi, 18 februarie 2019, Serviciului public de ocupare din Republica Moldova aniversează 28 ani de activitate. Acest eveniment este marcat de către Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) împreună cu subdiviziunile sale teritoriale, organizând la sediile instituțiilor Ziua ușilor deschise.
Amintim, că evenimentul are ca scop sensibilizarea societății privind rolul ANOFM ca prestator de servicii gratuite pe piața muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor, inclusiv informarea despre serviciile prestate și măsurile de ocupare a forței de muncă implementate de către ANOFM și subdiviziunile teritoriale, aspecte ale noii Legi cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.
 
Cu această ocazie, cca 80 studenți ai Academiei de Studii Economice, Universității de Stat și Colegiului Financiar-Bancar au vizitat sediul ANOFM, pentru a se informa despre serviciile privind piața muncii, au pus întrebări legate de activitatea desfășurată în agenție și au vizitat birourile. 
 
În deschiderea evenimentului, directorul ANOFM, Raisa Dogaru a mulțumit celor prezenți despre interesul manifestat față de Ziua ușilor deschise, care reprezintă un prilej prin care instituția să-și prezinte principalele informații și puncte de interes în privința activității pe care o desfășoară. „Noi activăm pe piața muncii, care e în continue schimbare și nevoile clienților noștri sunt o prioritate. Avem o strânsă legătură atât cu angajatorii, care solicită persoane cu competențe, cât și cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, organizând evenimente facem transparentă piața muncii. O categorie prioritară în activitatea ANOFM sunt tinerii, acest grup constituie cca 30 la sută din totalul clienților noștri. După absolvire, următoarea etapă parcursă de tineri este încadrarea lor în câmpul muncii. Noi le punem la dispoziție informații și servicii necesare atît prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, cît și prin canalele moderne de informare on-line: www.angajat.md - portalul locurilor de muncă, www.e-angajare.md - portalul tîrgurilor electronice, www.cariera.anofm.md - platforma  ocupațiilor  pe  piața  muncii, „Surfing the labour market”- aplicația mobilă care ghidează tinerii în viitoarea carieră, inclusiv rețele sociale. Dar și întâlnirile cu tinerii, inclusiv în cadrul unor astfel de evenimente organizate, aduc un plus valoare atât pentru ei cât și pentru ANOFM, deoarece înțelegem ce avem a face în continuare pentru a fi utili.”
 
Vizitatorii au avut parte de prezentări privind rolul ANOFM în dezvoltarea carierei diferitor categorii de clienţi: serviciile prestate, măsurile implementate de subdiviziuni teritoriale; aspecte ale Legi nr.105 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj;  situaţia actuală pe piaţa muncii; migraţia forţei de muncă, aspecte privind riscurile şi consecinţele migraţiei ilegale. O activitate interactivă care a trezit interes și a implicat interacțiunea tinerilor a fost prezentarea privind tehnici de căutarea a unui loc de muncă și prezentarea instrumentelor web de informarea administrate de ANOFM.
 
ANOFM prin intermediul structurilor sale teritoriale îşi propune să îmbunătăţească în continuare comunicarea şi serviciile oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv tineri în scopul integrării acestora în câmpul muncii.
Tot astăzi, 18 februarie 2019, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă organizează Ziua ușilor deschise, cu participarea tinerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cît și angajatori.