Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 26 Mai 2020 05:30

ANOFM susține angajarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

ANOFM susține angajarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

Astăzi, 25 aprilie, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și A.O. Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova au semnat un acord de colaborare care are drept scop promovarea valorilor și principiilor metodologiei Angajare Asistată, conform modelului EUSE, în 3 regiuni-pilot ale Republicii Moldova pentru a mări gradul de conștientizare a societății cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilități pe piața liberă a muncii și a facilita incluziunea socio-profesională a acestora.
 
Obiectul acestui Acord de colaborare este capacitarea a 10 specialiști ai structurilor teritoriale ale ANOFM privind angajarea persoanelor cu dizabilități prin metoda programului „Angajare Asistată al AMM, dezvoltat în baza metodologiei EUSE, și cooperarea părților în pilotarea acestui program la nivel de 3 raioane ale Republicii Moldova (Criuleni, Rîșcani, Rezina).
 
În cadrul parteneriatului părțile vor organiza activități de instruire pentru specialiștii structurilor teritoriale ale ANOFM pentru a susține persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă; activități de informare / sensibilizare a angajatorilor; acțiuni comune pentru promovarea și pilotarea metodologiei Angajare Asistate în 3 raioane ale Republicii Moldova; colaborare în angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități din raioanele pilotate.