Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 14 August 2020 07:14

ANOFM a participat la o masă rotundă privind situația prepensionarilor și pensionarilor pe piața muncii

ANOFM a participat la o masă rotundă privind situația prepensionarilor și pensionarilor pe piața muncii

Astăzi, 27 noiembrie, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a participat la o masă rotundă privind situația prepensionarilor și pensionarilor pe piața muncii, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul de monitorizare a Planului național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021.
 
În cadrul evenimentului, dna Raisa Dogaru, director ANOFM a menționat dificultățile legate de accesul pe piața muncii dar și pierderea locului de muncă odată cu înaintarea vîrstei. Totodată, această categorie de persoane se confruntă adesea cu situații de discriminare, excludere socială. ANOFM susține politicile de stimulare a îmbătrânirii active și adaptarea acestora la schimbările pieței muncii.
 
Reprezentanții instituțiilor implementatoare prezenți la eveniment și-au expus opiniile referitor la prezentarea concluziilor și recomandărilor monitorizării Planului. La fel, s-au discutat necesitățile și oportunitățile de formare pentru vârstnici, studiu de caz privind experiența de angajare a vârstnicilor, inițierea, gestionarea și accesul la creditare pentru afacerile vârstnicilor, practici bune privind promovarea voluntariatului vîrstnicilor.
 
La eveniment au participat membrii Platformei pentru Îmbătrânire Activă, reprezentanți ai instituțiilor implementatoare a acțiunilor din Planul național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021, reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ai altor instituții de stat.
 
 
Acest raport de monitorizare a fost realizat de HelpAge International și DVV International, organizații membre ale platformei pentru îmbătrânire activă, în cadrul proiectului „Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”.