Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 25 October 2020 19:43

Comunicat privind serviciile oferite de către ANOFM persoanelor cu dizabilități în anul 2020, 6 luni

Comunicat privind serviciile oferite de către ANOFM persoanelor cu dizabilități în anul 2020, 6 luni

În scopul sprijinirii ocupării persoanelor care aparțin unor categorii ale populaţiei care necesită suport suplimentar pe piața muncii, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, prestează măsuri de ocupare a forței de muncă, conform prevederilor Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.
 
          Persoanele cu dizabilităţi se încadrează în muncă conform pregătirii lor profesionale şi a capacităţii lor de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de dizabilitate şi conform recomandărilor conţinute în programul individual de reabilitare şi incluziune socială. Astfel, persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, cărora li se recomandă încadrarea în câmpul muncii, la cerere, pot fi înregistrate cu statut de șomer și pot beneficia de toate măsurile de ocupare a forței de muncă, care includ:
          a) măsuri de promovare a ocupării forței de muncă:
          - servicii de ocupare a forței de muncă (informarea privind piața muncii, ghidarea în carieră, intermedierea muncii, servicii de preconcediere, reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități);
          - măsuri active de ocupare a forței de muncă (formarea profesională, subvenționarea angajării șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii, subvenționarea creării sau adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri și susținerea proiectelor de inițiative locale);
          b) programe de facilitare a ocupării forței de muncă;
          c) asigurarea de șomaj.
          Persoanele cu dizabilități cărora, conform certificatului de încadrare în grad de dizabilitate, munca nu se recomandă/nu sunt apte pentru prestarea unei munci, în caz de adresare la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM, pot beneficia de servicii de ocupare a forței de muncă destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă fără statut de șomer.
 
          Informăm că în semestrul I al anului 2020 la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM au fost înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 1034 persoane cu dizabilități. Cu statut de șomer au fost înregistrate 575 persoane cu dizabilități.
 
          În perioada de referință, au primit suport și au fost angajate în câmpul muncii 80 de persoane cu dizabilități care erau înregistrate cu statut de șomer. În scopul creșterii șanselor de ocupare, au absolvit cursuri de formare profesională 12 persoane cu dizabilități. De servicii de ghidare în carieră au beneficiat 115 șomeri cu dizabilități, iar de servicii de intermediere a muncii - 142 de persoane cu dizabilități.
 
          În vederea restabilirii, recuperării sau compensării capacității de muncă, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM au direcționat 9 persoane cu dizabilități ale aparatului locomotor pentru a beneficia de servicii de reabilitare profesională.
 
          Urmare a implementării măsurii de subvenționare a angajatorilor pentru angajarea șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii, au fost subvenționate 11 locuri de muncă la care au fost angajate persoane cu dizabilități. De asemenea, au fost au fost subvenționate 2 locuri de muncă care au fost create/adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
 
          În perioada respectivă au beneficiat de ajutor de șomaj 143 de șomeri din rândul persoanelor cu dizabilități.
 
          Recomandăm persoanelor cu dizabilități care se află în căutarea unui loc de muncă să se adreseze la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM pentru a primi suport la angajare.
 
          Informaţii utile pentru persoanele care solicită susţinere la plasarea în câmpul muncii, precum și adresele subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pot fi găsite pe site-ul www.anofm.md (accesând http://anofm.md/network/agency) sau primită operativ la Centrul de Apel – Piaţa Muncii la nr. de tel. 0-8000-1000, orele de lucru 08:00-17:00, de luni până vineri, apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova.