Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 14 August 2020 08:24

Ședința Consiliului Tripartit pe lîngă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Ședința Consiliului Tripartit pe lîngă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Astăzi, 29 noiembrie 2019 a avut loc şedinţa Consiliului Tripartit pe lîngă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) cu privire la realizarea Planului de măsuri de ocupare a forței de muncă al ANOFM pentru 9 luni 2019.

La ședință au participat Nelea Rusu, Secretar de stat în domeniul asigurărilor sociale, muncă și demografie, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), Președintele Consiliului tripartit al ANOFM, mebrii Consiliului, conducerea ANOFM, șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul ANOFM.
 
 
În deschiderea ședinței, Nelea Rusu, Secretar de stat, MSMPS, Președintele Consiliului tripartit a subliniat necesitatea trecerii în revistă a activității ANOFM și familiarizării cu acțiunile întreprinse pe parcursul anului 2019 în contextul intrării în vigoare a Legii Nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, menționând totodată importanța  dialogului interinstituțional în realizarea obiectivelor stabilite.
 
Conform agendei Raisa Dogaru, director ANOFM  a prezentat realizarea planului de măsuri de ocupare a forței de muncă al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 9 luni 2019,  unde a remarcat, că în principal, acesta este o retrospectivă a activității ANOFM desfăşurată în conformitate cu obiectivele Planului de acțiuni și realizarea misiunii, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În şirul celor mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referinţă, au fost evidențiate: sporirea şanselor de ocupare a forţei de muncă şi asigurarea tranziţiei la piaţa muncii prin implicarea în servicii şi măsuri active de ocupare şi aplicarea competenţelor profesionale pe piaţa forţei de muncă internă; prevenirea şi reducerea şomajului de lungă durată şi a efectului social prin acordarea serviciilor de preconcediere şi sporire a nivelului de informare a populaţiei; creşterea gradului de protecţie a cetăţenilor moldoveni în procesul de migraţie a forţei de muncă în scop de muncă; asigurarea efectuării monitorizării măsurilor de ocupare a forței de muncă, a cercetărilor, analizei și prognozei pieței muncii în vederea fundamentării intervențiilor și îmbunătățirii politicilor de ocupare a forței de muncă; asigurarea managementului ANOFM, inclusiv a controlului intern managerial în condiţiile de reorganizare a instituţiei si implementare a legislaţiei noi în domeniu.
 
Analizând Raportul anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru 9 luni ale anului 2019, participanții la ședința de lucru au pus în discuție problemele pieței muncii, provocările și perspectivele, și au evidențiat necesitatea sporirii gradului de ocupare a cetățenilor și diminuarea ratei șomajului.
 
De asemenea, în cadrul discuțiilor, șefii subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă Cahul și Cantemir, Evghenia Sarsaman și Angela Danalachi au evidențiat acțiunile întreprinse cu scopul implicării persoanelor în măsurile active pe care le promovează noua lege, subliniind obstacolele cu care se confruntă, provocările și succesele obținute.
 
Membrii Consiliul de Administrație au venit cu unele sugestii și propuneri și au aprobat Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru 9 luni 2019.