Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 14 August 2020 08:49

Comunicat privind organizarea și desfășurarea Campaniei de sensibilizare consacrată Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități

Comunicat privind organizarea și desfășurarea Campaniei de sensibilizare consacrată Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități

În scopul creșterii șanselor de integrare profesională a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în comun cu subdiviziunile sale teritoriale organizează, în perioada 02-06 decembrie 2019, Campania de sensibilizare consacrată Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități.
 
Obiectivul general al Campaniei constă în creşterea nivelului de informare, transparenţei şi accesibilităţii la măsurile de ocupare a forței de muncă implementate de subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în rândul persoanelor cu dizabilități aflați în căutarea unui loc de muncă.
 
Campania vizează două componente: informare și comunicare privind măsurile de ocupare a forței de muncă implementate și sensibilizarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități.
 
Pentru atingerea scopului principal al Campaniei vor fi organizate mai multe activități printre care: seminare informative privind legislația în domeniul ocupării forței de muncă, măsurile de ocupare a forței de muncă implementate; drepturile și obligațiile șomerului, prevenirea discriminării în relațiile de muncă. De asemenea, se urmărește dezvoltarea parteneriatelor cu diferite instituții, organizații neguvernamentale prin desfășurarea diverselor mese rotunde, târguri ale locurilor de muncă, activități de recrutare, utilizarea canalelor de comunicare, informare și recrutare on-line (site-ul www.anofm.md, portalul www.angajat.md), administrate de ANOFM. Totodată, și sensibilizarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități.
 
Persoanele cu dizabilități vor fi informate despre situația actuală și domeniile solicitate pe piața muncii atât în aspect național, cât și în aspect regional, vor fi distribuite pliante și broșuri informative și vor fi întreprinse acțiuni mediatice prin distribuirea în mass-media a comunicatelor de presă.
 
Mizăm pe participarea activă a persoanelor cu dizabilități la activitățile organizate în cadrul Campaniei, precum și la alte măsuri organizate de către STOFM