Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 04 Decembrie 2020 03:04

Comunicat informativ privind măsurile de susținere a populației pe durata stării de urgență

Comunicat informativ  privind măsurile de susținere a populației pe durata stării de urgență

Conform prevederilor Dispoziției nr.16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, persoanele, inclusiv cele revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază lunar, de la data solicitării, de ajutor de șomaj în cuantum de 2775 lei (pct.11).  Scopul acestor prevederi constă în susținerea populației fără un loc de muncă în perioada stării de urgență.
 
 
Pentru a beneficia de ajutor de șomaj:

  1. Persoanele, care și-au pierdut locul de muncă drept consecință a stării de urgență urmează să se înregistreze cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa și să solicite ajutorul de șomaj. Aceste persoane NU sunt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
  2. Persoanele, care și-au pierdut locul de muncă anterior declarării stării de urgență și nu confirmă stagiul de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni prevăzut la art. 43, alin. (4), lit. b) din Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, urmează să se înregistreze cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa și să solicite ajutorul de șomaj. Aceste persoane SUNT OBLIGATE să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală prin achitarea primei de AOAM în sumă fixă pînă la înregistrarea cu statut de șomer.
  3. Persoanele revenite de peste hotarele Republicii Moldova în perioada stării de urgență, pînă a se înregistra cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă și a solicita ajutorului de șomaj, SUNT OBLIGATE să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală prin achitarea primei de AOAM în sumă fixă.
  4. Persoanele, înregistrate cu statut de șomer pînă la declararea stării de urgență, precum și persoanele beneficiare (inclusiv solicitanții) de ajutor de șomaj în conformitate cu prevederile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj sunt considerate persoane asigurate de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

Conform Hotîrîrii Parlamentului privind declararea stării de urgență nr 55 din 17 martie 2020, stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova este declarată pe perioada 17 martie – 15 mai 2020.
 
Pentru a se înregistra cu statut de șomer și a solicita dreptul de ajutor de şomaj, persoanele urmează să expedieze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, cererea de solicitare a statutului de șomer și ajutorului de șomaj, declarația pe proprie răspundere însoțite de copia buletinului de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil, copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută, copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă. 
 
Copiile cererilor, declarației și actelor urmează a fi expediate în mod obligatoriu la distanță prin poștă sau în format electronic (prin e-mail). 
Adresele, e-mail-urile şi lista telefoanelor de contact ale STOFM (se anexează). 
 
Cererile și declarația depuse de solicitant vor fi examinate și în cazul corespunderii cu legislația în vigoare se va stabili dreptul la ajutor de șomaj, despre ce persoana va fi informată.
 
Cererile și declarația obligatoriu trebuie să fie semnate de solicitant. 
 
Modele de cereri și declarație pot fi descărcate aici:
·        cererea de solicitare a statutului de șomer;
·        cererea de solicitare a ajutorului de șomaj;
·        declarație pe propria răspundere.
Cererea de solicitare a statutului de șomer și a ajutorului de șomaj și declarația pe propria răspundere depuse urmează a fi  însoțite și de: 

  • copia buletinului de identitate sau permisul de ședere, după caz,;
  • copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută; 
  • copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă;
  • copia certificatului de încadrare în grad de dizabililtate și copia programului individual de reabilitare și incluziune socială (la necesitate).

 
Ajutorul de șomaj se plătește lunar de către Casa Națională de Asigurări Sociale în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
 
După ridicarea stării de urgență, ajutorul de șomaj pentru toți șomerii se va acorda în condițiile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj.
 
Pentru mai multe informații contactați telefonic subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau Centrul de apel al ANOFM tel: 0 8000 1000, de luni pînă vineri, orele 07:30-16:00.
 
Pentru minimizarea riscului răspândirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19), accesul la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este restricționat!
 
Vă mulțumim pentru înțelegere.