Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 04 Decembrie 2020 17:49

În atenția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

În atenția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că în perioada stării de urgență a fost stabilit ajutor de șomaj atât șomerilor care au stagiu de cotizare cît și șomerilor fără, care au beneficiat de ajutor oferit exclusiv pentru perioada stării de urgență, conform prevederilor Dispoziției nr.16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (17 martie – 15 mai 2020).
 
După ridicarea stării de urgență (15 mai 2020), ajutorul de șomaj se stabilește în continuare în conformitate cu prevederile Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj  și au dreptul persoanele care întrunesc următoarele condiții:

  • nu realizează venituri la momentul stabilirii ajutorului de şomaj;
  • au activat şi au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
  • nu refuză un loc de muncă corespunzător sau participă la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de subdiviziunea teritorială conform planului individual de angajare a șomerului.

 
Pentru mai multe informații:

  • contactați subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă  (lista contactelor se anexează) ;
  • Centrul de apel al ANOFM tel: 0 8000 1000, de luni pînă vineri, orele 08:00-17:00.