Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Ianuarie 2021 01:49

În atenția șomerilor! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru acordarea subvenției pentru inițierea unei afaceri

În atenția șomerilor! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru acordarea subvenției pentru inițierea unei afaceri

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează despre demararea procesului de înregistrare a cererilor pentru acordarea subvenției pentru inițierea unei afaceri.
            La această măsură pot aplica persoane cu vârsta de minim 18 ani, înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM) care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat.
 
            Scopul subvenției este de a compensa cheltuielile de înregistrare a întreprinderii, procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate. Subvenția se acordă pentru înființarea unei întreprinderi noi și crearea a cel puțin unui loc de muncă pentru șomerul beneficiar de subvenție.
 
            Mărimea subvenției este în valoare de 50% din cheltuielile necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, dar nu mai mult de maxim 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent (73561 lei).
 
            Pentru a aplica la program, șomerul trebuie să depună la STOFM următoarele documente: 

 
            Modul și condițiile de acordarea a subvenției pentru inițierea unei afaceri sunt stabilite de art.39 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj și Procedura de acordare a consultanței, asistenței și sprijinirii pentru inițierea unei afaceri, care este Anexa nr.8 a Hotărîrii Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.
 
            Programul este implementat de ANOFM, cu suportul financiar al proiectului „Reactivarea dialogului social pentru un răspuns efectiv la COVID -19 în Moldova şi aplicarea acestuia la crearea locurilor de muncă prin Parteneriate Locale de Ocupare”, inițiat de Organizația Internațională a Muncii.
 
            Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel – Piața Muncii la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).
            Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: http://anofm.md/network/agency.