Angajaza-te!

Сегодня: 25 Октябрь 2020 19:27

Comunicat informativ privind piața forței de muncă în 7 luni 2020

Comunicat informativ privind piața forței de muncă în 7 luni 2020

Pe parcursul a 7 luni ale anului 2020, 55194 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost înregistrate la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dintre care 31689 persoane cu statut de șomer, aceștia constituind 57% din totalul persoanelor adresate. 51% dintre persoanele cu statut de șomer au constituit bărbații, iar femeile erau în proporție de 49%. Cca. 32% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă.
 
Un clasament al raioanelor arată că cei mai mulți șomeri s-au înregistrat în mun. Chișinău (14%), r. Ocnița (5%), UTAG (5%), r. Ungheni (5%), r. Drochia (5%), etc. Cca. 56% din șomeri erau din mediul rural (17.725).
Din totalul șomerilor înregistrați, pe parcursul a 7 luni ale anului curent (31689), 10979 au vârsta cuprinsă între 16-35 ani, sau 35% din total.
Nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (63%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională.
 
Pe parcursul a 7 luni ale anului 2020, structura șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii constituie tineri 16-24 – 2948 șomeri (9%), tineri 16-29 ani – 5855 șomeri (18%); persoane de etnie romă – 1626 șomeri, 880 femei; persoane reîntoarse de peste hotare – 1181 șomeri, dintre care 460 femei; șomeri cu dizabilități – 638 șomeri, 267 femei; cetăţeni străini – 32 șomeri, 18 femei.
 
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele înregistrate cu statut de șomer la STOFM în a cărei rază își au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.
 
În primele 7 luni ale anului 2020, cei mai mulți șomeri beneficiari de măsuri active erau femeile (57%) și persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani (53%).
Conform prevederilor Legii nr. 105/2018:
488 de șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2019. Cei mai mulți șomeri beneficiari au fost în mun. Chișinău, mun. Bălți, r. Anenii Noi, r. Fălești, UTAG, r. Râșcani, etc.;
22 șomeri care dețin profesii dar fără experiență de muncă au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni de zile;
107 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă (45 femei sau 42%), dintre care 78 persoane cu vârsta de 50 ani și peste, 15 persoane cu dizabilități, etc.;
42 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de STOFM.
 
În primele 7 luni ale anului 2020, numărul persoanelor cu statut de șomer care au beneficiat de asistență la angajarea în câmpul muncii constituie 4960 șomeri. În baza de date au fost înregistrate 14914 locuri de muncă vacante, dintre care la finele lunii erau active 8731.  
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă ajutorul de șomaj conform prevederilor Legii 105/2018 șomerilor care întrunesc condițiile de beneficiere, astfel, de la începutul anului 2020 au beneficiat de ajutor de șomaj 6208 șomeri, inclusiv trecători din anul 2019.
 
Mai multe informaţii privind piața muncii sunt disponibile pe www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă/Informație statistică.
Serviciul monitorizare:  022 281 688
Centrul de apel al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă:  0 8000 1000