Angajaza-te!

Сегодня: 25 Октябрь 2020 20:20

Comunicat informativ privind măsurile de formare profesională a şomerilor prin cursuri disponibile pentru anul 2020

Comunicat informativ privind măsurile de formare profesională a şomerilor prin cursuri disponibile pentru anul 2020

În scopul implementării măsurii de formare profesională a șomerilor prin cursuri (art.32 din Legea 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează, că în urma procedurii de achiziție publică au fost încheiate și înregistrate la Trezoreria de Stat contracte cu 5 furnizori de servicii de formare profesională privind formarea profesională a șomerilor:

 1. Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți,
 2. Școala Profesională nr.1 din Bălți,
 3. Școala Profesională nr.7 din Chișinău,
 4. Școala Profesională nr.9 din Chișinău,
 5. AO „Insula Speranțelor” din Chișinău.

 
 Formarea profesională a șomerilor prin cursuri este o măsură activă de ocupare a forței de muncă, care se organizează pentru șomerii care nu pot fi încadrați în cîmpul muncii din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare, direcționați de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în baza contractului încheiat între ANOFM și furnizorul de formare profesională.
 
În perioada desfășurării cursurilor șomerii-cursanți pot beneficia de:

 • bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent care constituie 1103,42 lei (plătită lunar proporțional frecvenței);
 • acoperirea cheltuielilor pentru cazare, în proporție de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare lună de închiriere, care constituie 1471,22 lei;
 • acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului la cursuri în altă localitate, decât cea în care își are domiciliul.

 
 Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care au sau nu au o profesie/meserie sau ocupație, interesate să beneficieze de formare profesională prin cursuri urmează să se adreseze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reședința pentru a fi înregistrate cu statut de șomer.
 Pentru înregistrare persoanele vor prezenta:

 • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil,
 • actele de studii şi de calificare deținute.

 
La cursuri de calificare se direcționează prioritar șomerii care nu dețin o profesie/ meserie sau ocupație sau șomerii care se află în șomaj înregistrat de lungă durată, mai mult de 12 luni.
La cursuri de recalificare se direcționează șomerii în scopul obținerii unei meserii/profesii, ocupații noi, în cazul în care calificarea pe care o au nu este solicitată pe piața muncii sau atunci când starea de sănătate nu le permite angajarea conform calificării dobândite anterior.
La cursuri de perfecționare se direcționează șomerii care dețin o calificare profesională, cu scopul de a dezvolta sau completa cunoștințele sau competențele profesionale existente.
La cursuri de specializare se direcționează șomerii care dețin o calificare profesională, cu scopul de a obține cunoștințe și deprinderi aprofundate în meseria/profesia deținută.
 
Actele necesare:

 • copia actului de identitate
 • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie
 • copia actelor de studii și de calificare
 • certificat medical (nr.086/e)
 • după caz, copia ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii) de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării
 • după caz, documentele de confirmare a statutului persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii:
 1. persoanele cu dizabilități – certificatul de încadrare în grad de dizabilitate
 2. persoanele eliberate din locurile de detenție – certificatul de eliberare din locurile de detenție
 3. victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială – referire de la structurile teritoriale de asistență socială
 4. persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică – referire de la Dispensarul Republican de Narcologie
 5. victimele violenței în familie – referire de la structurile teritoriale de asistență socială.

 
Pe parcursul participării la cursurile de formare profesională, șomerii rămân în evidență cu statut de șomer.
Lista furnizorilor de formare profesională contractați de ANOFM pentru anul 2020, cu meseriile propuse pentru formarea profesională prin cursuri poate fi accesată: http://www.anofm.md/page/orientare-si-formare-profesionala.
 
Datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pot fi accesate AICI. Program: luni – vineri, 8:00 – 17:00 (pauză 12:00-13:00).
 
Pentru mai multe informații despre formarea profesională prin cursuri, susţinerea persoanelor la plasarea în cîmpul muncii, accesați site-ul www.anofm.md sau telefonați la Centrul de Apel al ANOFM, tel. 0-8000-1000, orele de lucru 08:00-17.00, de luni pînă vineri (apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova).
 De asemenea, alte informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante pe piaţa muncii şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate pe portalul www.angajat.md.