Angajaza-te!

Сегодня: 30 Октябрь 2020 05:57

Comunicat informativ privind piața forței de muncă în 8 luni 2020

Comunicat informativ privind piața forței de muncă în 8 luni 2020

Pe parcursul a 8 luni ale anului 2020, 58295 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost înregistrate la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dintre care 34129 persoane cu statut de șomer, aceștia constituind 58,5 % din totalul persoanelor adresate. 51% dintre persoanele cu statut de șomer au constituit bărbații, iar femeile erau în proporție de 49%, cca. 32%  s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă.
 
Un clasament al raioanelor arată că cei mai mulți șomeri s-au înregistrat în mun. Chișinău (13%), UTA Găgăuzia (6 %), r. Ungheni (5%), r. Drochia (4%), etc. Ponderea șomerilor din mediul rural a fost mai mare decît ponderea din mediul urban 56% și respectiv  44% (19198). Din totalul șomerilor înregistrați, pe parcursul a 8 luni ale anului curent (34129), 11868 au vârsta cuprinsă între 16-35 ani, sau  cca.35% din total. Nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (cca 64%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională.  
                                                                        
Pe parcursul a 8 luni ale anului 2020, structura șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii constituie; tineri 16-24 – 3307 șomeri (10%); tineri 16-29 ani – 6431 șomeri (19%); persoane de etnie romă – 1709 șomeri, 934 femei; persoane reîntoarse de peste hotare – 1267 șomeri, 507 femei; șomeri cu dizabilități – 709 șomeri, 299 femei; cetăţeni străini – 38 șomeri, 22 femei. 
 
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele înregistrate cu statut de șomer la STOFM în a cărei rază își au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.
 
Conform prevederilor Legii nr. 105/2018:      

  • 515 de șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2019. Cei mai mulți șomeri beneficiari au fost în mun. Chișinău, UTA Găgăuzia, r. Anenii Noi, r. Fălești, r. Râșcani, mun. Bălți etc.;
  • 29 șomeri care dețin profesii dar fără experiență de muncă au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni;
  • 142 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă (52 femei ), dintre care 104  persoane cu vârsta de 50 ani și peste, 22 persoane cu dizabilități, etc.;
  • 53 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de STOFM.

 
 În primele 8 luni ale anului 2020, numărul persoanelor cu statut de șomer angajate în  câmpul muncii de către STOFM  a constituit 5716 persoane. În baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost înregistrate 16706 locuri de muncă vacante, dintre care la finele lunii august erau active 8411.
 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă ajutorul de șomaj conform prevederilor Legii 105/2018 șomerilor care întrunesc condițiile de beneficiere, astfel, de la începutul anului 2020 au beneficiat de ajutor de șomaj 6746 șomeri, inclusiv trecători din anul 2019.
 
Mai multe informaţii privind piața muncii sunt disponibile pe www.anofm.md la secțiunea Bibliotecă/Informație statistică.  
Serviciul monitorizare: 022 281 688
Centrul de apel al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă: 0 8000 1000