ANOFM propune măsuri active de ocupare pentru cetățeni și angajatori

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a înregistrat anul trecut peste 32 de mii de locuri de muncă vacante declarate de circa 3 300 de angajatori.

Potrivit ANOFM, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale agenției, anul trecut, în câmpul muncii au fost plasate peste 8 230 de persoane. Cei mai mulți șomeri au fost angajați în municipiul Chișinău – circa 1 200, UTA Gagauz-Yeri – peste 450, Bălți și Anenii Noi – în jur de 350.  

Directorul ANOFM, Raisa Dogaru, a subliniat că agenția are misiunea de a spori posibilităţile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, susţinerea angajatorilor la identificarea forţei de muncă calificate şi crearea posturilor vacante.

„ANOFM oferă cetățenilor măsuri active privind formarea profesională prin cursuri, instruirea la locul de muncă în cadrul unității, stagii profesionale, certificarea cunoștințelor și a competențelor, stimularea mobilității forței de muncă, precum și oferirea suportului pentru inițierea unei afaceri. Totodată, ANOFM oferă angajatorilor subvenții pentru participarea la formarea profesională prin instruirea la locul de muncă și prin stagii profesionale pentru șomeri, subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, pentru angajarea șomerilor din grupurile vulnerabile care necesită suport suplimentar pe piața muncii, dar și pentru crearea locurilor de muncă în mediul rural”, a spus Raisa Dogaru.

De asemenea, ANOFM oferă cetățenilor servicii de informare privind piaţa muncii, ghidare în carieră, intermediere a muncii, servicii de preconcediere, reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilităţi, angajare asistată și identificarea tinerilor NEET.

Persoanele pot primi informații privind serviciile și măsurile oferite la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (https://anofm.md/ro/subdiviziuni) sau pot suna la Centrul de Apel al ANOFM – 0 8000 1000.