În atenția angajatorilor! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru măsurile de subvenționare a locurilor de muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) informează despre implementarea pe parcursul anului 2021 a măsurii de subvenționare a locurilor de munca, conform prevederilor art.36 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de munca și asigurarea de șomaj (în continuare – Legea 105/2018) și a măsurii de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018.
 
I. Măsura de subvenționare a locurilor de munca, conform art.36 din Legea 105/2018, prevede că angajatorii care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii primesc subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat.
Subvențiile se acordă pentru angajarea următoarelor categorii de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii:

  • persoanele cu dizabilități;
  • persoanele cu vârstă de 50 de ani și peste;
  • persoanele eliberate din locurile din detenție;
  • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
  • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;
  • victimele violenței în familie.

Subvențiile se acordă în scopul compensării parțiale a salariilor șomerilor angajați.
 
II. Măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018, prevede că angajatorii care creează locuri de munca sau adaptează locurile de munca existente și care angajează în bază de contract individual de munca, pe o perioadă nedeterminată, șomerii cu dizabilități, pot beneficia de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de munca, suportate de către aceștia, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de munca creat sau adaptat.
 
Pentru anul 2021, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare a locurilor de munca, conform art.36 din Legea 105/2018, un buget de 6497900 lei, pentru angajarea a 465 șomeri ca urmare a acordării subvențiilor.
Pentru măsura de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art.38 din Legea nr.105/2018, ANOFM a planificat pentru anul 2021 un buget de 776300 lei, pentru angajarea a cel puțin 10 șomeri cu dizabilități ca urmare a acordării subvențiilor.
 
Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvenții în condițiile art.36 și art.38 din Legea 105/2018, se pot adresa la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de munca (STOFM) în a cărei rază își desfășoară activitatea, pentru a depune cererea pentru acordarea subvențiilor și declarația, conform modelelor aprobate de ANOFM. Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: http://anofm.md/network/agency.
 
Pentru a solicita subvențiile menționate mai sus, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții:
- să fie înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
- să nu aibă activitatea suspendată, să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare;
- să nu aibă datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
- să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent.
 
Formulare pentru art.36 din Legea 105/2018:
Cererea cu privire la acordarea subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de munca;
Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de munca.
 
Formulare pentru art.38 din Legea 105/2018:
Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru crearea locului de munca pentru persoana cu dizabilități;
Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru adaptarea locului de munca pentru persoana cu dizabilități;
Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvenției pentru crearea/adaptarea locului de munca pentru persoana cu dizabilități.
 
Despre data-limită de depunere a cererilor pentru acordarea subvențiilor în condițiile art.36 și art.38 din Legea 105/2018 pentru anul 2020, ANOFM va informa suplimentar.
 
Pentru mai multe detalii rugăm să contactați Centrul de Apel – Piața Muncii la numărul de telefon 080001000 (apel gratuit din R. Moldova) de luni până vineri, în intervalul orelor 8:00-17:00.