În atenția furnizorilor de formare profesională! Invitație de participare la procedurile de licitație deschisă privind achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor prin cursuri pentru anul 2022

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă invită furnizorii de servicii de formare profesională să participe la procedurile de achiziții publice pentru achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor prin cursuri de formare profesională pentru anul 2022 prin procedura de licitație deschisă.        

În contextul celor menționate, pe site-ul www.achiziții.md au fost publicate anunțurile de participare privind achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor prin cursuri de formare profesională pe regiuni (regiunea Nord, inclusiv mun. Bălți; regiunea Centru, inclusiv mun. Chișinău și regiunea Sud, inclusiv UTA Găgăuzia).

Pentru participarea la procedurile menționate urmează să accesați linkurile:

regiunea Nord, perioada de depunere a ofertelor: 06.12.2021-17.12.2021:

https://achizitii.md/ro/public/tender/21047502/

 

regiunea Centru, perioada de depunere a ofertelor: 04.12.2021-16.12.2021:

https://achizitii.md/ro/public/tender/21047469/

 

regiunea Sud, perioada de depunere a ofertelor: 05.12.2021-15.12.2021:

https://achizitii.md/ro/public/tender/21047520/.  

           

            Vom fi recunoscători pentru receptivitate și așteptăm o participare activă la procedurile sus menționate.