ANOFM a participat la prima ședință a Programului de Țară pentru Muncă Decentă

Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii (OIM) au lansat recent un nou Program de Țară pentru Muncă Decentă (PȚMD) care stabilește vectorii pentru dezvoltare durabilă și muncă decentă in 2021-2024. Programul definește priorități, obiective, ținte și indicatori de performanță pentru măsurarea progresului.

În următorii patru ani, suportul OIM pentru Republica Moldova va fi centrat pe creare de locuri de muncă și angajare pentru tineri, condiții de muncă sigure, respect pentru dreptul în muncă și un dialog social mai bun. De la o mai bună guvernanață a pieței muncii și instituții eficiente până la o mai bună conformitate cu standarde internaționale de muncă, suportul OIM va  fi centrat pe oameni și nevoile acestora.

Programul de Țară pentru Muncă Decentă este implementat în comun de către OIM, guvern, reprezentanții lucrătorilor și ai angajatorilor. Un Comitet tripartit de Supraveghere a PȚMD a fost creat recent și acesta s-a întrunit într-o primă ședință la 29 noiembrie curent. Rolul comitetului este de a promova progamul și de a urmări direcțiile strategice de dezvoltare în țară. Printre sarcinile comitetului se regasește și moniorizarea felului în care se implementează PȚMD, lansarea propunerilor de corecție în funcție de schimbările de context din țară. Comitetul oferă sugestii pentru reducerea anumitor blocajele de implemntare și contribuie la mobilizarea resurselor necesare pentru progresul acestuia.

La prima ședință  a participat și directoarea adjunctă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dna Valentina Lungu, care este totodată și membru al Comitetului de supraveghere a PȚMD. Accentele au fost puse pe realizările în 2021 și planurile pentru 2022. În anul care se apropie de sfârșit, activitățile au fost desfășurate în cea mai mare parte în cadrul a două proiecte tehnice ce țin de promovarea locurilor de muncă sigure în contextul pandemiei de Covid-19 și crearea de locuri de muncă pentru grupuri dezavantajate prin intermediul Parteneriatelor de Ocupare Locale. Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) și Agenția de Ocupare a Forței de Muncă  (ANOFM) au fost susțnute pentru a-și spori eficiența și calitatea serviciilor. Una dintre realizările importante care a fost raporată la ședință de către dna Valentina Lungu ține de crearea platformei digitale  a ISM care facilitează raportarea accidentelor de muncă și asigură instruiri virtuale pentru inspectorii de muncă. ANOFM, la rândul ei, a fost susținută la pilotarea a două măsuri de ocupare, și anume inițiaitvele locale și auto-ocuparea. În materie de dezvoltare a calificărilor, asistența este oferită pentru evaluarea sistemului de dezvoltare a carierei și cel de învățare pe tot parcursul vieții cu recomandări pentru optimizarea acestora.    

Membrii comitetului au confirmat faptul ca munca nedeclarată, condițiile de muncă precare în unele sectoare, locurile de muncă deficitare în mediul rural continuă să pericliteze agenda pentru muncă decentă și ele urmează să rămână în vizorul comun și pe parcursul anului 2022.