Situația la zi privind serviciile de ghidare în carieră oferite de instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și postsecundar și instituțiile de pe piața muncii, analizate din perspectivă de gen

Schimbările sistemice care s-au produs în Republica Moldova, în ultimii ani, în domeniul educației pentru carieră sunt analizate din perspectivă de gen, la 28 aprilie 2022, în cadrul unui atelier de lucru cu tema ”Situația la zi privind serviciile de ghidare în carieră oferite de instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și postsecundar și instituțiile de pe piața muncii, analizate din perspectivă de gen”.

Evenimentul este realizat în cadrul Proiectului ”Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră II - REVOCC II”, implementat de către Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în perioada decembrie 2017 – mai 2022, finanțat de către Agenția pentru Dezvoltare din Austria (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

La atelier participă reprezentanți ai ADA, MEC, ANOFM și a subdiviziunilor teritoriale de ocupare (STO), CEDA, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic, experți în educația pentru carieră etc.

Vor fi puse în discuție rezultatele unui studiu care analizează prestarea serviciilor de ghidare în carieră din perspectivă de gen, în educație și pe piața muncii, intervențiile realizate în cadrul proiectului REVOCC II și cele care se impun la moment, în noile condiții.

Proiectul REVOCC II a contribuit la reconceptualizarea și promovarea educației pentru carieră. În cadrul proiectului au fost realizate un șir de intervenții ce țin de educația și ghidarea în carieră, promovând egalitatea de gen și acces echitabil la servicii de ghidare în carieră, inclusiv prin:

  • elaborarea/adaptarea modulului ”Proiectarea carierei și dezvoltarea spiritului antreprenorial” în cadrul disciplinei ”Dezvoltare personală” pentru învățământul profesional tehnic
  • pregătirea formatorilor din IÎPT și instruirea cadrelor didactice și administrative
  • elaborarea sistemului de ghidare în carieră la nivel instituțional în IÎPT
  • elaborarea Ghidului ”O carieră de succes acasă”
  • capacitarea angajaților ANOFM și dotarea STO din toate raioanele RM cu Platforma electronică CCP care permite identificarea intereselor profesionale, ajută tinerii în deciziile de carieră, selectând din cele 1250 profiluri ocupaționale descrise ce profesii li se potrivesc, care acum poate fi accesată și de la distanță
  • STO Chișinău, în premieră pentru Republica Moldova, a fost dotată cu o platformă electronică CASPER - Sistem de evaluare a potențialului de muncă a persoanelor cu dizabilități care permite o evaluare complexă a persoanei cu dizabilități și o potrivire cu profilul unui loc de muncă.
  • reconceptualizarea și desfășurarea, în premieră, a Forumurilor profesiilor la nivel local etc.

În cadrul proiectului, împreună cu MEC și ANOFM, s-au făcut eforturi pentru ca ghidarea în carieră să fie recunoscută drept un element important al educaţiei atât pentru fete cât și pentru băieți. Experienţele acumulate demonstrează faptul că e necesar de a continua conjugarea eforturilor pentru a crea oportunități de dezvoltare a carierei, indiferent de gen, vârstă, mediu social etc. aici, acasă, în Republica Moldova.

La moment educația pentru carieră este parte a politicilor promovate de Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ANOFM etc.