Schimb de experiență în domeniul ocupării forței de muncă cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România

În perioada 1-3 noiembrie curent, Secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale Felicia Bechtoldt a efectuat o vizită de lucru în România, pentru un schimb de experiență privind activitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din țara vecină. În componența delegației s-a aflat și directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Moldova, Raisa Dogaru.

În context, delegația moldavă a avut o întrevedere cu președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din România Florin-Irinel Cotoșman și cu Secretarul general al Agenției Marcel-Dumitru Miclău, care au relatat despre Strategia Agenției pentru perioada 2021-2027, măsurile active de ocupare, indicatorii de performanță ai agențiilor județene de ocupare a forței de muncă și a managerilor acestora, proiectele desfășurate cu finanțarea din fonduri europene, digitalizarea serviciilor, abordarea beneficiarilor de ajutor social și integrarea refugiaților pe piața muncii.

Felicia Bechtoldt a vorbit despre măsurile de ocupare întreprinse la nivel naţional de structurile teritoriale de ocupare a forţei de muncă din Republica Moldova, precum şi despre noul Program naţional de ocupare a forţei de muncă, care urmează să fie aprobat în cel mai scurt timp de către Guvern. Printre priorităţile de bază ale noului Program se numără consolidarea capacităţii instituționale a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, creşterea ratei de ocupare a femeilor şi a persoanelor cu dizabilități și reducerea ocupării informale.

De asemenea, reprezentanții Republicii Moldova au vizitat agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din oraşul Iași și Brașov și Centrul Regional de Formare Profesională pentru Adulți din Brașov – instituția care asigură desfășurarea cursurilor de formare profesională pentru adulți din județele din regiune.

La acest capitol, Republica Moldova urmează să implementeze un nou mecanism de vouchere pentru formarea profesională a şomerilor, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2023. Prin introducerea voucherelor va fi simplificată modalitatea de selectare a prestatorilor de servicii de formare profesională, ceea ce va permite, pe de o parte, ca persoanele şomere să îşi aleagă singuri prestatorii de servicii în funcţie de necesităţi şi proximitate geografică, iar Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, să utilizeze pe deplin resursele alocate pentru instruirea șomerilor.

Schimbul de experienţă şi bune practici a fost apreciat unanim de părţi, care au convenit să menţină un dialog activ pe acest segment, fiind luată în considerare şi oportunitatea de a semna un acord de colaborare în viitorul apropiat.