Piața muncii: locuri vacante 14.03.2023

Conform  bazei de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 14.03.2023 erau în evidență 10785 locuri de muncă vacante, care pot fi accesate atât de femei, cât și de bărbați.

În profil teritorial, cele mai multe locuri vacante sunt înregistrate în municipiile Chișinău – 4 662, Bălți – 1 111 și Ungheni – 767. 

Pentru persoanele cu nivel de instruire superior și mediu de specialitate sunt disponibile 2 690 de locuri de muncă vacante, ceea ce reprezintă circa 25% din numărul total de posturi. Astfel, pentru tehnicieni, maiștri și alți specialiști sunt propuse 1 379 de locuri vacante, iar pentru specialiști în diverse domenii – 503 posturi de muncă. Aceștia sunt urmați de angajații în sănătate și asistență socială – 401 locuri vacante, specialiști în activități financiare și asigurări – 138 de posturi și în învățământ – 106 locuri vacante.

Totodată, pentru persoanele cu nivel de instruire secundar profesional și pentru muncitori necalificați, ANOFM propune 8 095 de locuri de muncă, ceea ce constituie 75% din numărul total. În domeniul industriei ușoare sunt propuse 1 927 de posturi, în cel de transport și depozitare – 1 152, iar pentru muncitorii calificați în domeniul artizanal – 1 091 de posturi vacante.

Persoanele pot primi informații privind posturile vacante la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (https://anofm.md/ro/subdiviziuni) sau pot suna la Centrul de Apel al ANOFM – 0 8000 1000.

Mai multe informații găsiți în Buletinul informativ Piața muncii: locuri vacante 14.03.2023