În atenția lucrătorilor moldoveni care au lucrat anterior pe teritoriul Statului Israel!

Israel

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare ANOFM) ține să avertizeze cetățenii moldoveni care au lucrat anterior pe teritoriul Statului Israel că în ultima perioadă în mediul online au apărut mai multe informații despre posibilitatea angajării repetate a muncitorilor moldoveni angajați anterior în domeniul construcțiilor în Israel.

Menționăm că în prezent nu există un mecanism legal oficial în Republica Moldova privind revenirea cetățenilor moldoveni la muncă pe teritoriul Statului Israel în baza Acordului bilateral moldo-israelian.

Astfel, ANOFM recomandă cetățenilor moldoveni care intenționează să revină la muncă în Israel în baza informațiilor, link-lor  plasate pe rețele de facebook, alte surse media să nu execute înregistrarea și să nu completeze formulare în care se solicită date cu caracter personal sau să expedieze copii ale actelor de identitate (copia pașaportului lucrătorului sau copia pașaportului soției).

ANOFM îndeamnă fiecare cetățean să manifeste prudență sporită la accesarea oricăror pagini de pe rețelele sociale sau pagini web și recomandă să verifice veridicitatea informațiilor distribuite.