Instruirea cu sprijinul UE privind crearea de profiluri și servicii pentru persoane în căutarea unui loc de muncă

În perioada 5-6 februarie 2024, cu sprijinul UE, în cadrul programului EU4Youth Youth Angajare și Antreprenoriat, se desfășoară instruirea privind profilarea și serviciile pentru persoane în căutarea unui loc de muncă.

Conceput special pentru personalul din prima linie din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) din țările Parteneriatului Estic, cursul are ca scop introducerea metodelor, instrumentelor și serviciilor de profilare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Prima zi a evenimentului va acoperi optimizarea serviciilor de potrivire a locurilor de muncă și de plasare. Personalul STOFM a învățat să evalueze atât abilitățile tehnice, cât și cele soft, folosind tehnici precum interviurile și instrumentele de autoevaluare. Comunicarea eficientă, competența culturală și o înțelegere clară a confidențialității datelor și a standardelor etice sunt esențiale atunci când lucrați cu persoane din medii diverse.

În a doua zi, instruirea continuă cu accent pe facilitarea rezultatelor de angajare de succes pentru persoane în căutarea unui loc de muncă, inclusiv efectuarea de evaluări a nevoilor, consiliere eficientă în carieră și dezvoltarea planurilor de acțiune personalizate. Programul va aborda utilizarea tehnologiei pentru potrivirea locurilor de muncă, îndrumări privind redactarea CV-ului, pregătirea interviului și strategii eficiente de căutare a unui loc de muncă. O atenție specială se va acorda asistării diverselor grupuri, inclusiv tineri, persoane cu dizabilități și cei care se confruntă cu bariere în muncă.

Participanții vor avea ocazia să se implice cu diverse metode, inclusiv discuții interactive, discuții de grup, studii de caz, jocuri de rol, lecții video, grupuri de lucru, exerciții aplicate la locul de muncă și în teritoriu, exerciții de cartografiere și prezentări. Astfel facilitînd o mai mare interacțiune între formator și participanți, creând o experiență de învățare pozitivă și productivă pe tot parcursul evenimentului.

Evenimente similare de formare au loc în Georgia și Armenia.Programul EU4Youth Faza III de angajare a tinerilor și antreprenoriat, finanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei, este executat de Agenția Centrală de Management al Proiectelor (CPMA) în țările Parteneriatului Estic. Acestea includ Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Programul se va desfășura până la sfârșitul anului 2024 și își propune să ofere asistență tehnică organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale pentru a combate șomajul în rândul tinerilor și a spori capacitatea de angajare.