ANOFM își exprimă gratitudinea pentru contribuția UNCHR, în vederea integrării pe piața muncii a refugiaților

Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) își exprimă recunoștința față de doamna Francesca Bonelli, reprezentanta de țară a Agenției Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova. În semn de gratitudine pentru înalt profesionalism, deschidere și pentru contribuția la dezvoltarea instituției, directoarea ANOFM, Raisa Dogaru i-a oferit diplomă de mulțumire.

UNHCR este un partener important în toate acțiunile pe care le implementează ANOFM în vederea integrării pe piața muncii a refugiaților. În cadrul parteneriatului au fost elaborate materiale informative, inclusiv spoturi video dedicate refugiaților și integrării acestora pe piața muncii. Menționăm aportul enorm în consolidarea capacităților instituționale prin realizarea ședințelor, meselor rotunde și întrunirilor comune, precum și cu reprezentanții altor instituții interesate. Astfel, această colaborare a contribuit la o mai bună înțelegere și abordare a problemelor legate de integrarea refugiaților, precum și identificarea soluțiilor, aspectele globale ale problemei de nivel internațional, îmbunătățind concomitent și conlucrarea interinstituțională cu depunerea eforturilor comune. Nu în ultimul rând menționăm suportul la îmbunătățirea capacităților pentru eficientizarea cadrului legal de integrare a refugiaților, totodată, alinierea țării către cadrul normativ internațional pe domeniul de protecție a refugiaților.

Adițional, suportul acordat de UNCHR, care include și dotarea tehnică cu calculatoare performante, tehnică pentru videoconferințe, automobile pentru echipele mobile, reparația sediului central ANOFM, mobilier pentru subdiviziunile teritoriale are un impact direct asupra îmbunătățirii serviciilor prestate de instituție, nu doar refugiaților, dar și cetățenilor Republicii Moldova.

ANOFM apreciază contribuția agenției ONU la dezvoltarea unor mecanisme eficiente de conlucrare pentru gestionarea crizei refugiaților, și exprimă satisfacția pentru conlucrarea pe care a avut-o cu reprezentanta de țară Francesca Bonelli, urându-i mult succes în activitatea sa de mai departe.

Dna Bonelli are 22 de ani de experiență în domeniul umanitar, în mare parte în cadrul ICNUR, în domeniul protecției refugiaților și a persoanelor strămutate în situații de strămutare de lungă durată și în gestionarea răspunsului la situații de urgență. Oficiala își încheie misiunea în țara noastră, după doi ani de activitate.