Ședința Consiliului tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Astăzi, 12 aprilie 2024 s-a desfășurat ședința Consiliului tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în scopul  monitorizării realizării Planului de activitate al ANOFM pe parcursul trimestrului I 2024 și prezentarea Planului de activitate al ANOFM pentru anul 2024.

La ședință au participat dna Felicia Bechtoldt, Secretară de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), cu statut de Președinte a Consiliului tripartit pe lângă ANOFM, membrii Consiliului, dna Anna Gherganova șefă Direcția politici ocupaţionale şi de reglementare a migraţiei forței de muncă din cadrul MMPS, Raisa Dogaru, directoare ANOFM, Valentina Lungu, director adjunct ANOFM și șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul Agenției Naționale.

În deschiderea evenimentului, a fost subliniată necesitatea trecerii în revistă a activității ANOFM și familiarizării cu acțiunile întreprinse pe parcursul trimestrului I 2024, cît și prezentarea Planului de activitate al ANOFM pentru anul 2024,  în contextul reformării instituției și modificărilor Legii 105, fiind  o prioritate aflată atât pe agenda Guvernului, cât și în documentele de planificare strategică unde sunt menționate o serie de activități ce vizează îmbunătățirea ANOFM.

Dorina Gușan, Șefa Observatorului Pieței Muncii, a prezentat Prognoza pieţei muncii din perspectiva angajatorilor pentru anul 2024 şi Barometrul Oportunităţilor de angajare elaborată de ANOFM. Studiul a fost efectuat  de subdiviziunile teritoriale ale ANOFM, pe un eşantion de 2873 angajatori cu un număr mai mare de 5 angajaţi conform Metodologiei. Conform datelor 22% din agenții economici din Moldova se aşteaptă la o creştere a cererii de bunuri/produse sau servicii sperând la ameliorarea situației economice, finisarea războiul din Ucraina şi restabilirea lanțurilor de aprovizionare. 69% susțin că cererea de bunuri/produse/servicii va rămâne fără schimbări pe o linie stabilă şi doar 9% din agenții economici, care au participat la cercetare, preconizează o descreștere a cererii, aceştea fiind din: Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor; Construcții; Transport şi depozitare şi Tranzacţii imobiliare.

Conform rezultatelor studiuluinumărul de angajați în RM se ridică la 575,7 mii persoane, care urmează să crească în anul 2024 cu cca 18 mii persoane. Potrivit ANOFM deficitul de forţă de muncă a fost resimţit de cca 30% de angajatori şi în anul 2023,  preponderent în sectorul privat (54%). Cel mai mare deficit de forţă de muncă s-a resimţit în Administraţie publică şi apărare 19% Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 17%  Industria prelucrătoare - 14% şi Sănătate şi asistenţă socială - 7%.

Raisa Dogaru, directoare ANOFM  a prezentat realizarea Planului de activitate al ANOFM pe parcursul trimestrului I 2024,  unde a remarcat, că în principal, acesta este o retrospectivă a activității ANOFM desfăşurată în conformitate cu obiectivele Planului de acțiuni și realizarea misiunii, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În şirul celor mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referinţă, au fost evidențiate: sporirea șanselor de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor înregistrați, creșterea gradului de protecție a cetățenilor moldoveni în procesul de emigrare în scop de muncă și susținerea la integrarea pe piața muncii a cetățenilor reîntorși de peste hotare; promovarea de noi abordări în furnizarea de măsuri active de ocupare pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii a șomerilor; promovarea, dezvoltarea și consolidarea inițiativelor/oportunităților de antreprenoriat, inclusiv crearea de locuri de muncă în localitățile rurale; măsuri de sporire a gradului de ocupare a locurilor de muncă vacante declarate de către angajatori, prin implicarea acestora în serviciile de ocupare a forței de muncă; creșterea gradului de informare despre serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă, dezvoltarea instrumentelor, mecanismelor de monitorizare a măsurilor de ocupare a forței de muncă și analiză a pieței muncii.

De la începutul anului 2024, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) s-a lucrat cu 20260 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 50,8% au constituit femeile (10284), iar ponderea bărbaților este de  49,2%.

De la începutul anului curent, au fost înregistrate 8987 locuri de muncă vacante, despre care au informat 1462 angajatori. 2734 persoane au fost plasate în câmpul muncii.

În scopul sporirii șanselor de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor înregistrați, pe parcursul trimestrului I a anului curent, STOFM au acordat servicii de informare la 17550 persoane și servicii de intermediere a muncii la 9320 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Au participat la măsuri active de ocupare a forței de muncă 242 șomeri: cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare; instruirea la locul de muncă în cadrul unității; stagiul profesional; certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală; stimularea mobilităţii forţei de muncă; stabilirea ajutorului de șomaj; instruirea la locul de muncă în cadrul unității; stagiul profesional; subvenționarea locurilor de muncă; subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități; consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri; susținerea proiectelor de inițiative locale.

Dna Felicia Bechtoldt a apreciat efortul depus de angajații subdiviziunilor teritoriale la integrarea a persoanelor pe piața muncii. A menționat că printre prioritățile Ministerului sunt investițiile în programele de angajare pentru a încuraja persoanele să muncească în țară. Totodată, Ministerul planifică semnarea unui acord cu Autoritatea Europeană a Muncii pentru adaptarea cadrelor naționale la rețeaua EURES.

De către membrii Consiliului Tripartit au fost aprobate Hotărârile ședinței.