Stadiul realizării implementării măsurilor de ocupare a forței de muncă pe parcursul a 9 luni ale anului 2021

În primele 9 luni ale anului 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a acordat, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) servicii și măsuri active de ocupare a forței de muncă atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și persoanelor care s-au înregistrat cu statut de șomer, conform prevederilor prevăzute de Legea 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.

În perioada de referință, STOFM au lucrat cu 50129 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020.

Serviciile de informare au o pondere însemnată în totalul serviciilor prestate de către STOFM. Astfel, 43842 șomeri au beneficiat de servicii de informare inclusiv trecători din anul 2020, dintre care 21727 femei (49,6%).

19158 persoane cu statut de șomer au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 9732 au fost femei (50,8%).

Serviciile de ghidare în carieră sunt adresate tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomerilor. Astfel, 6182 șomeri au beneficiat de servicii de ghidare în carieră sau 27,5 din totalul șomerilor înregistrați.

Serviciile de preconcediere sunt destinate persoanelor preavizate în legătură cu lichidarea unităţii, reducerea numărului sau a statelor de personal. În acest sens, pe parcursul a 9 luni ale anului 2021, 219 persoane au beneficiat de aceste servicii, dintre care 82 fiind femei (37,4%).

563 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, din care 397 femei (70,5%). Ca urmare a finalizării și absolvirii cursurilor, 319 absolvenți au fost angajați în câmpul muncii.

179 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni, iar 104 angajatori au beneficiat de subvenții pentru măsura dată.

32 șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă în cadrul unității, 145 au fost înmatriculați în 9 luni ale anului curent, iar 43 de angajatori au beneficiat de subvenții.

Prin implementarea măsurii de subvenționare a locurilor de muncă, au fost angajați în câmpul muncii 303 șomeri, dintre care 131 femei (43,8%), iar 156 de angajatori au beneficiat de subvenții.

Măsura de mobilitate a forței de muncă, prevede acordarea unei îndemnizații unice de încadrare pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectate de STOFM. Astfel, 81 șomeri au fost angajați prin măsura dată.

Pentru inițierea unei afaceri, au fost depuse 11 cereri de solicitare a subvențiilor, dintre care 5 contracte au fost semnate și acordate subvenții, iar 6 șomeri au fost angajați prin respectiva măsură.

3 contracte au fost semnate pentru acordarea subvențiilor pentru susţinerea proiectelor de iniţiative locale, iar 3 angajatori au beneficiat de subvenții.

Ca urmare a aplicării măsurilor de ocupare a forței de muncă, în primele 9 luni ale anului 2021, au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii 6746 șomeri sau 27,5% din totalul șomerilor înregistrați. Numărul femeilor angajate este de 3373 sau 50,0% din totalul angajaților.

Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește șomerilor dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza conexiunilor intersistemice securizate pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. În conformitate cu Legea nr.105/2018 de la începutul anului 2021, pentru 2980 șomeri, STOFM au emis decizii de acordare a ajutorului de șomaj, care au fost expediate către CNAS pentru calcularea mărimii, perioadei și plata ajutorului de șomaj.

Pentru integrarea pe piaţa muncii și beneficierii de servicii și măsuri active de ocupare a forței de muncă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot înregistra la cea mai apropiată subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă (adresele și datele de contact ale acestora pe puteți găsi accesând www.anofm.md/ro/subdiviziuni).

Mai multe informaţii privind realizarea aplicării măsurilor de ocupare a forței de muncă sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md , la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.

 

Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022-281-688

Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000