În atenția agenților economici! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru acordarea subvenției de susținere a proiectelor de inițiative locale

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează despre implementarea pe parcursul anului 2022 a măsurii de subvenționare privind susținerea proiectelor de inițiative locale, conform prevederilor art.40 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (în continuare – Legea 105/2018).

Susținerea proiectelor de inițiative locale este o măsură activă de ocupare a forței de muncă destinată agenților economici, în scopul stimulării creării locurilor de muncă în mediul rural.

Subvenția este destinată exclusiv pentru procurarea  echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor şi instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice pentru care s-a solicitat finanțare.

Mărimea subvenției constă în compensarea a 65% din cheltuielile suportate, maxim 10 salarii medii lunare pe economie (max. 91159 lei) în condițiile acoperirii de către întreprinderea beneficiară de subvenție a 35% din costul proiectului, care poate fi cuantificată monetar.

Pentru anul 2022, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare privind susținerea proiectelor de inițiative locale, conform art.40 din Legea 105/2018, un buget de 898000 lei.

Pentru a beneficia de subvenție, angajatorul va depune la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM), în raza căreia își are activitatea următoarele documente:

Pentru a solicita subvenția privind susținerea proiectelor de inițiative locale, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să fie înregistrați conform legislației și să activeze în mediul rural;
  • să nu aibă activitatea suspendată, să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent;
  • să nu aibă concedieri de salariați în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a subvenției, cu excepția cazurilor în care raporturile de muncă au fost sistate în temeiul art. 82 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
  • să prezinte un plan de afaceri care prevede crearea a cel puțin unui loc de muncă nou în mediul rural și costul estimat pentru crearea acestuia;
  • să asigure cofinanțare de 35% din costul estimat al proiectului, care poate fi cuantificată monetar.

Despre data-limită de depunere a cererilor/data suspendării înregistrării cererilor pentru acordarea subvențiilor în condițiile art.40 din Legea 105/2018 pentru anul 2022, ANOFM va informa suplimentar.

Ghid privind accesarea masurii de initiative locale, art.40

Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).

           

Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesînd: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.