În atenția șomerilor! Anunț privind înregistrarea cererilor de aplicare pentru acordarea subvenției pentru inițierea unei afaceri

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează despre implementarea pe parcursul anului 2022 a măsurii de subvenționare privind inițierea unei afaceri, conform prevederilor art.39 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (în continuare – Legea 105/2018).

La această măsură pot aplica persoane cu vîrsta de minim 18 ani, înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM) care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat.

Scopul subvenției este de a compensa cheltuielile de înregistrare a întreprinderii, procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, materiei prime, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate. Subvenția se acordă pentru înființarea unei întreprinderi noi și crearea a cel puțin unui loc de muncă pentru șomerul beneficiar de subvenție.

Mărimea subvenției este în valoare de 50% din cheltuielile necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent (91159 lei).

Pentru anul 2022, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare privind inițierea unei afaceri, conform art.39 din Legea 105/2018, un buget de 898000 lei.

Pentru a aplica la programul de subvenționare privind inițierea unei afaceri, șomerul trebuie să depună la STOFM următoarele documente: 

Despre data-limită de depunere a cererilor/data suspendării înregistrării cererilor pentru acordarea subvențiilor în condițiile art.39 din Legea 105/2018 pentru anul 2022, ANOFM va informa suplimentar.

Ghid privind accesarea masurii de initiere a unei afaceri, art.39

Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).

           

 Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesînd: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.