Acord în vederea incluziunii economice a persoanelor afectate de războiul din Ucraina

Astăzi, 20 mai, ANOFM a semnat un acord de colaborare cu Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) în scopul incluziunii economice a persoanelor strămutare în Moldova afectate de  războiul din Ucraina (refugiați, cetățeni din țări terțe, comunități gazdă vulnerabile, persoane din comunitatea roma), cu o atenție specială acordată regiunilor în care NRC își implementează proiectele pentru îmbunătățirea mijloacelor de trai, inclusiv în Chișinău și regiunea de nord.

Activitățile acordului prevăd îmbunătățirea mijloacelor de trai și intervenții în cadrul capacității și resurselor NRC: consiliere în angajare, activități de dezvoltare a capacităților, formarea abilităților profesionale, interpersonale, formare antreprenorială,  formare în educație financiară, limbi străine; primirea de granturi pentru deschiderea unei afaceri, seturi de unelte pentru începători în meserii;  acces la serviciile de îngrijire a copiilor și la serviciile de transport, legat de angajare.

Acțiunile acordului sunt aliniate cu Planul de Răspuns pentru Refugiații din Moldova 2024, elaborat de Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și cu referire la planul de acțiune al Grupului de Lucru pentru Mijloacele de Trai și Incluziune.

Consiliul Norvegian pentru Refugiați este o organizație non-guvernamentală norvegiană recunoscută la nivel global pentru activitățile ei din zonele de conflict și adiacente orientate spre acordarea asistenței umanitare multilaterale refugiaților.