Direcţiile ANOFM

Componenţa serviciului juridic:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
RADU Gheorghe
Şef serviciu
tel: 022-28-17-65

Componenţa nominală a Directiei implementarea politicilor de ocupare

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
CRISTAFOVICI Tatiana
șef interimar
tel: 022-28-76-29; 067600185
MIȚU Angela
șef adjunct interimar
tel: 022-28-76-19
CÎRLIG Natalia
specialist principal
tel. 022-28-16-80
STRATAN Elena
specialist principal
tel. 022-28-76-19
NECULCE  Ana
specialist principal
tel: 022-28-16-80
TURCHIN Diana
specialist principal
tel: 022-28-76-19

Componenţa nominală a Direcţiei migraţia forţei de muncă

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
PLUGARU Lilia
șef direcție
tel: +37367478296
PISOVA Natalia
specialist principal
tel: 022-28-77-00
BORTA Olesea
specialist principal
tel: 067600184
ZLOTEA Ana
specialist principal
tel: 067600184
Țarigradean-Raileanu Cristina
specialist principal
tel: 022-28-77-00

Componenţa nominală a Direcţiei planificare bugetară, evidenţă contabilă și plăți

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
GAMANGII Valentina
Şef direcţie
tel: 022-22-77-64, 067437556
ȘALARI Ira
Şef-adjunct direcţie
tel:022-22-77-69
BEJENARU Ecaterina
Specialist principal
tel:022-22-78-09
HRISTEA Elena
Specialist principal
tel:022-22-77-69
DONȚOVA-LÎS Tatiana
specialist principal
tel: 022-22-78-09
CIRIMPEI Mariana
Specialistă principală
tel: 022-22-77-69

Componenţa nominală a Observatorul pieței muncii

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
GUȘAN Dorina
Şef direcţie
tel: 022-22-77-93; 067478288
TERZI Raisa
Specialist principal
tel: 022-22-77-93

Componenţa nominală a Direcţiei tehnologii informaţionale

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
CAMERZAN Andrei
Şef direcţie
tel: 022 -22-78-04; 067478536
CEBAN Vadim
specialist principal
tel: 022-22-78-06
ZAEȚ Evgheni
specialist principal
tel: 022-22-78-06
CIOBANU Dmitrii
specilaist principal
tel: 022-22-78-06
PERDELEANU Margareta
specialistă principală
tel: 022-22-78-06

Componenţa nominală a Serviciului monitorizare:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
DULGHIERI Oxana
Șefă interimară serviciu
tel: 022-28-16-88, 067478396

Componenţa nominală a Direcției resurse umane:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
TIRON Tatiana
Șef direcție
tel: 022-28-67-65; 067478350
GÎNCU Alina
specialist principal
tel: 022-28-07-08; 022-28-17-24
CELENCO Natalia
specialist principal
tel: 022-72-10-03; fax: 022-22-77-61

Componenţa serviciului audit intern:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
GUȚU Lucia
Șefă serviciul audit intern

tel/fax: 022-28-76 -24

067478438
BACALÎM Svetlana
auditor intern principal

tel/fax: 022-28-76-24

Componenţa nominală a Centrului de apel și comunicare:

Numele, prenumele Funcţia Telefon/fax Adresa electronică
COBAN Elena
șef

tel:022- 28-15-84

067478370
MAZUR Veronica
Specialist principal

tel: 022- 28-15-84

AGAPI Luiza
specialist principal
tel: 022- 28-15-84