Anticorupția

LINIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE - 0 800 55555

Prin intermediul liniei telefonice, care este activă 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, cetățenii pot sesiza CNA despre cazurile de corupție

 

CENTRUL DE APEL SI COMUNICARE  din cadrul ANOFM– 0 8000 1000

Apelurile sunt recepționate de luni pînă vineri, începînd cu orele 8:00 pînă la 17:00, pauza de masă de la 12:00 pînă la 13:00.

 

Cadrul legislativ/normativ

Lege nr.1104-XV cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie din 06.06.2002

Lege Nr. 116 - Codul administrativ din 19.07.2018

Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017 

Legea nr. 122 privind avertizorii de integritate din 12.07.2018  

Lege nr.133 privind protecţia datelor cu caracter personal din 08.07.2011

Legea nr. 325 privind evaluarea integrității instituționale din 23.12.2013 

Legea nr. 133 privind declararea averii și intereselor personale din 17.06.2016 

Lege nr.25-XVI privind Codul de conduita a funcţionarului public din 22.02.2008 

Lege nr.158-XVI cu privire la funcţia publica si statutul funcţionarului public din 04.07.2008