Înregistrarea cu statut de șomer

Șomer este considerată persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, care întrunește cumulativ următoarele condiţii:

  • are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau la o altă categorie de pensie, conform legislației în vigoare, cu excepția persoanelor care exercită dreptul la pensie de urmaș și la pensie de dizabilitate, cărora li se recomandă încadrarea în câmpul muncii în baza programului individual de reabilitare şi incluziune socială;
  • este aptă pentru prestarea unei munci;
  • nu are un loc de muncă;
  • nu studiază la o formă de învățământ cu frecvență;
  • nu deține o patentă de întreprinzător individual;
  • nu este fondator, asociat sau administrator al unei persoane juridice cu scop lucrativ sau nu este întreprinzător individual, cu excepția celor aflate în proces de insolvabilitate, lichidare, inactive, fapt confirmat prin mențiunile respective în Registrul de stat al unităților de drept, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor sau sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat;
  • caută activ un loc de muncă atât în mod individual, cît și prin intermediul subdiviziunii teritoriale și este disponibilă să înceapă activitatea de muncă;
  • este înregistrată cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială.

Actele necesare:

  • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
  • actele deținute de studii şi de calificare;

 
Mai multe detalii aici