Programe de facilitare a ocupării forței de muncă

Agenţia Naţională poate implementa programe speciale de ocupare a forței de muncă, printre care:

- Programe de prevenire a șomajului;

- Programe teritoriale de susținere a ocupării forței de muncă;

- Programe de facilitare a integrării în cîmpul muncii a migranților, a minorităților naționale;

- Programe de facilitare a ocupării șomerilor care necesită suport suplimentar pe piața muncii, și anume a :

  • tinerilor cu vîrstă cuprinsă între 16 și 24 de ani;
  • persoanelor care nu dețin o profesie/meserie;
  • persoanelor cu dizabilități;
  • șomerilor de lungă durată;
  • persoanelor cu vîrstă de 50 de ani și peste;
  • persoanelor eliberate din locurile de detenție;
  • victimelor traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
  • persoanelor care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică; 
  • victimelor violenței în familie.