Conducerea ANOFM

Raisa Dogaru

Director

Născută la data de 16 martie 1964, s. Şamalia, raionul Cantemir.

Studii

1996 – 1999 Academia de Administrare Publică, specialitatea - relaţii internaţionale, calificarea referent în relaţii internaţionale.

1982 – 1987 Universitatea de Stat din or. Chişinău, specialitatea - economia muncii, calificarea – economist.

Activitate profesională

2016 - prezent Director Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

2010 – 2016 Director-adjunct Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

2008 – 2010 Şef direcţie implementarea politicilor de ocupare a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

2003 – 2008 Şef direcţie politici de ocupare a forţei de muncă a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

2002 – 2003 Şef-adjunct direcţie politica de ocupare a forţei de muncă, şef secţie ocuparea forţei de muncă a Departamentului pentru Utilizarea Forţei de Muncă;

1998 – 2002 Şef secţie ocuparea forţei de muncă a Departamentului pentru Utilizarea Forţei de Muncă;

1993 – 1998 Şef secţie ajutorului de şomaj, social şi finanţare a Departamentului pentru Utilizarea Forţei de Muncă;

1991 – 1993 Economist/economist superior, secţia de coordonare a activităţii centrelor a Departamentului pentru Utilizarea Forţei de Muncă;

1987 – 1991 Inspector/economist Birolul de plasare în câmpul muncii or. Chişinău.

Valentina Lungu

Director-adjunct

Născută la data de 16 august 1961, s.Zubreşti, r. Străşeni, Republica Moldova;
 
Studii:
2002-2004      Academia de Administraţie Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Facultatea Economie şi management public, calificarea Master în management;
1987-1993      Academia de Studii Economice din Republica Moldova, Facultatea  "Finanţe, credit şi monedă", specialitatea Inginer economist;
 
Activitatea profesională:
01.04.2016 –  prezent Director adjunct  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
2013 – 2016   Şef direcţia implementarea politicilor de ocupare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
2008-2013      Şef adjunct direcţia implementarea politicilor de ocupare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
2003-2008      Consultant, Direcţia politici de ocupare a forţei de muncă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
1999-2003      Specialist principal, Secţia Ocuparea Forţei de Muncă,Departamentul pentru Utilizarea Forţei de muncă
1998-1999      Economist coordonator, Secţia Analiza și Prognoza Pieței Muncii, Departamentul pentru Utilizarea Forţei de Muncă
1993-1998      Economist, Centrul  Internaţional de Cercetări a Reformelor Economice
1980-1993      Controlor, Departamentul Sisteme Automatizate de Management, Întreprinderea „Mezon”

Natalia Cheruneț

director adjunct

Studii:

1995 – 2000  Academia de Studii Economice din Moldova, economist - sociolog

Activitate profesională:

2001 - 2002 economist în cadrul SRL Producție de instrumente

2002 - 2003 șef adjunct a Secției de ocupare a forței de muncă jud. Chișinău

2003 – 2004 -  specialist coordonator - direcția econome, finanțe și evidență contabilă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

2004 – 2012 -  consultant - direcția econome, finanțe și evidență contabilă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

2012 – 2015 -  specialist principal - direcția econome, finanțe și evidență contabilă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

2015 – 2023 - șef adjunct direcția planificare bugetară, evidență contabilă și plăți, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă