Întrebări frecvente

Ce pot face dacă sunt în căutarea unui loc de muncă?

Vă adresați la subdiviziunile teritoriale pentru ocupare a forței de muncă (STOFM), datele de contact le găsiți aici https://anofm.md/ro/subdiviziuni, care vă vor oferi informații despre:

 • serviciile și măsurile de plasare în câmpul muncii,
 • locurile de muncă vacante înregistrate la ANOFM și condițiile de ocupare a acestora
 • metodele de căutare a unui loc de muncă,
 • situația și tendințele ocupaționale pe piața muncii.

Adresele Subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sunt disponibile pe site-ul www.anofm.md   la compartimentul adresele subdiviziunilor teritoriale: https://anofm.md/ro/subdiviziuni  

 

Alternativ prezentării fizic la subdiviziunile teritoriale, ce alte metode de căutarea a unui loc de muncă există?

Aveți posibilitate de a căuta un loc de muncă accesînd portalul locurilor de munca al ANOFM https://www.angajat.md/  sau alte portaluri de recrutare online, anunțuri, panouri informative etc.

Sau telefonați la Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000 (apel gratuit din R. Moldova) sau +373 22 838 412 (apel taxabil din străinătate), luni-vineri 08:00 – 17:00.

 

Dacă am încercat toate metodele de căutare a unui loc de muncă în țară și nu mi-a reușit, cum a-și putea pleca legal peste hotare?

Angajarea provizorie în câmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se face:

 1. individual, în baza contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul înainte de a pleca din țară;
 2. prin intermediul agenţiilor private (licențiate), lista poate fi accesată aici: https://asp.gov.md/sites/default/files/informatii-utile/date-statistice/licente/cimpul-muncii/lista-plasarea-in-cimpul-muncii.pdf);
 3. în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale cu Statul Israel, Germania și Bulgaria.

Mai multe informați găsiți aici: https://anofm.md/ro/node/19349   

 

Ce presupune statutul de șomer?

Persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile pentru a fi şomer:

 • aveți vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • sunteți apt/ă de muncă;
 • nu este angajată în baza contractului individual de muncă sau a contractului de prestări servicii;
 • nu studiați la o formă de învăţământ cu frecvență;
 • căutați activ un loc de muncă;
 • sunteți disponibil/ă să începeți activitatea de muncă;
 • este înregistrată cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială;
 • nu deține o patentă de întreprinzător individual;
 • nu este fondator, asociat sau administrator al unei persoane juridice cu scop lucrativ sau nu este întreprinzător individual, cu excepția celor aflate în proces de insolvabilitate, lichidare, inactive.

 

*Cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în localităţile din partea stângă a Nistrului și în municipiul Bender se pot înregistra cu statut de şomer la una din STOFM aflate pe teritoriul efectiv controlat de Republica Moldova.

 

Trebuie să merg în localitatea unde locuiesc efectiv pentru a mă înregistra cu statut de șomer?

Pentru a vă înregistra adresați-vă la cea mai apropiată subdiviziune teritorială pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM) sau prin intermediul echipelor mobile (în raioanele: Edineţ, Soroca, Străşeni, Leova şi Comrat).

Totodată, cererea de înregistrare cu statut de șomer poate fi depusă și individual, în regim online, de către persoanele care dețin semnătură electronică, accesând sistemul https://e-iss.anofm.m6d/, sau cu suportul specialiștilor din cadrul centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS). Cererile depuse în regim on-line se validează, la prezentarea, în original și în copii, a actelor timp de 14 zile calendaristice de la data depunerii cererii. Mai multe informații despre CUPS, accesați https://egov.md/ro/content/centre-unificate-de-prestare-serviciilor-publice-cups 

 

Ce acte sunt necesare pentru a mă înregistra cu statut de șomer?

 • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
 • actele de studii şi de calificare deținute;
 • copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 • alte documente confirmative (după caz).

 

Voi beneficia de asigurare medicală gratuită fiind înregistrat cu statut de șomer?

Nu toate persoanele înregistrate cu statut de șomer beneficiază de asigurare medicală gratuită din partea statului. Numai șomerii beneficiari de indemnizație de șomaj sunt asigurați în sistemul public de asigurări sociale, doar pe perioada de plată a îndemnizației de șomaj.

 

Ce drepturi am ca persoană înregistrată cu statut de șomer?

 • dreptul de a participa, în condițiile legii, la toate serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • dreptul de a beneficia de asigurare medicală gratuită, în cazul când este stabilită îndemnizația de șomaj, pe perioada de plată a acesteia.

 

Ce obligaţii am după înregistrarea cu statut de şomer?

 • prezentarea lunară, conform programării, la STOFM la care sunteți înregistrat/ă, precum și la solicitarea acesteia, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
 • participarea la interviuri cu angajatorii în scopul angajării;
 • participarea la serviciile și măsurile active de ocupare a forţei de muncă;
 • acceptarea locului de muncă corespunzător, oferit de STOFM;
 • informarea STOFM la care sunteți înregistrat/ă, în termen de 3 zile lucrătoare despre orice schimbare apărută (angajare, plecare peste hotare, concediu medical ș.a.);
 • prezentarea raportului cu privire la activitățile realizate în căutarea unui loc de muncă în ziua prezentării la subdiviziunea teritorială.

 

Care sunt serviciile de ocupare a forței de muncă oferite de ANOFM?

Serviciile de ocupare a forţei de muncă sunt destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și sunt servicii prin care se asigură conexiunea dintre cererea şi oferta de muncă, la nivel local și național, în scopul promovării și sprijinirii ocupării forței de muncă.

Agenția Națională prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă prestează următoarele servicii de ocupare a forței de muncă:

a) informarea privind piaţa muncii;
b) ghidarea în carieră;
c) intermedierea muncii;
d) servicii de preconcediere;
e) reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități;
f) angajarea asistată;
g) identificarea tinerilor NEET (persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani care nu are un loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională).

Mai multe informații despre serviciile de ocupare, puteți accesa aici: https://www.angajat.md/public-page/65c983ad-3740-43e3-ae28-fc824d0a3444

 

Pot să apelez la servicii dacă am statut de persoană ocupată (angajat, elev, pensionar etc)?

Sigur, puteți apela la serviciile de ocupare a forței de muncă, indiferent de statutul dvs.

 

Doresc un loc de muncă, dar nu știu ce domeniu mi se potrivește

Persoanele care își doresc un loc de muncă, dar nu știu în ce domeniu s-ar regăsi, se pot adresa la cea mai apropiată subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă pentru a beneficia de servicii de ghidare în carieră prin intermediul platformei Cognitrom Career Planner (CCP) și de a găsi locul de muncă potrivit. 

Totodată, doritorii pot accesa platforma CCP și de la distanță (direct de pe calculator, laptop sau chiar telefon), accesând site-ul http://www.cariera.anofm.md/, butonând „Test Cariera” și lăsând o cerere prin completarea câmpurilor solicitate. Specialistul subdiviziunii teritoriale va recepționa mesajul și va expedia datele de acces pe platformă.

Ghidarea în carieră constă în informarea cu privire la profesii și specificul pieței muncii, suport în autocunoaștere, consultanță în elaborarea instrumentelor de marketing personal, consultanța în luarea deciziei de carieră.

Adresați-vă la subdiviziunile teritoriale pentru ocupare a forței de muncă, datele de contact le găsiți aici https://anofm.md/ro/subdiviziuni, sau telefonați la Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000

 

Ce se întreprinde pentru sporirea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă?

ANOFM prin intermediul subdiviziunilor teritoriale implementează măsuri active de ocupare a forței de muncă care se adresează șomerilor și angajatorilor și sunt acordate în scopul creșterii şanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante.

Agenția Națională, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, implementează următoarele măsuri active de ocupare a forței de muncă:

a) formarea profesională;
b) subvenționarea locurilor de muncă;
c) suportul pentru crearea sau adaptarea locului de muncă;
d) stimularea mobilității forței de muncă.

Mai multe informații despre măsurile de ocupare puteți accesa aici: https://www.angajat.md/public-page/925dab0d-5405-4716-b039-f40873926551

 

Nu am o profesie/ meserie sau o dețin, dar nu este solicitată pe piața muncii locală, cum procedez?

Adresaţi-vă la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM), pentru a beneficia de un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare în scopul (re)integrării ulterioare în câmpul muncii.

Pe durata cursurilor, șomerul beneficiază de bursă lunară neimpozabilă, în mărime de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională.

Accesați Lista prestatorilor de servicii de formare profesională prin cursuri pe bază de voucher și Lista meseriilor/profesiilor/specialităților pentru anul 2024

Adresați-vă la subdiviziunile teritoriale pentru ocupare a forței de muncă, datele de contact le gasiți aici https://anofm.md/ro/subdiviziuni, sau telefonați la Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000

 

Instruirea la locul de muncă în cadrul unității

Aveți posibilitatea să obțineți cunoștințe, deprinderi, competențe și calificări necesare pentru ocuparea unui loc de muncă prin măsura de instruirea la locul de muncă oferită de către subdiviziunile teritoriale ale ANOFM.

 Instruirea include pregătirea teoretică a șomerului-cursant, care se realizează de către furnizorul de servicii de formare profesională și instruirea practică realizată de angajator.

Pe durata instruirilor șomerul beneficiază de:

 • bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională,
 • acoperirea cheltuielilor de instruire.

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:

 • subvenție lunară egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii.

 

Dețin o profesie/ meserie dar nu am activat, ce pot face?

Persoanele fără vechime în muncă în profesia deținută, șomerii care nu au activat conform profesiei deținute în ultimii 2 ani premergători datei înregistrării cu statut de șomer pot să se adreseze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă pentru a beneficia de un stagiu profesional cu o durată de până la 4 luni în scopul dobândirii abilităților practice.

 • Șomerul beneficiază de  bursă lunară neimpozabilă, în mărime de 35% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței programului de stagiu profesional și  acoperirea cheltuielilor de instruire.
 • Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de o subvenție lunară egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii.

Adresați-vă la subdiviziunile teritoriale pentru ocupare a forței de muncă, datele de contact le gasiți aici https://anofm.md/ro/subdiviziuni, sau telefonați la Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000

 

Cum sprijină ANOFM inițierea unei activități de antreprenoriat?

Consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri este o măsură activă de ocupare a forței de muncă care urmăreşte:

 • sprijinirea financiară a șomerilor care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat și recîștigarea independenței financiare;
 • crearea de locuri de muncă;
 • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale șomerilor;
 • stimularea dezvoltării întreprinderilor noi  prin facilitarea accesului acestora la finanţare.

 Mărimea subvenției constituie 80% din cheltuielile necesare pentru inițierea unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, estimate de către șomer, dar nu mai mult de 20 de salarii lunare medii pe economie pentru anul precedent.

Sunt eligibile pentru a fi finanțate planurile de afaceri care întrunesc următoarele condiții:

 • prevăd crearea unei întreprinderi (activități de antreprenoriat) noi cu generarea cel puțin unui loc de muncă, pentru a fi ocupat de beneficiarul subvenției;
 • obțin un punctaj de minimum 60 de puncte, conform rezultatelor evaluării comitetului de evaluare;
 • prevăd cofinanțarea din partea beneficiarului în mărime de 20% din costurile estimate.

Pentru mai multe informații despre cerințe și înscriere în programul de finanțare, adresați-vă la subdiviziunile teritoriale pentru ocupare a forței de muncă, datele de contact le găsiți aici https://anofm.md/ro/subdiviziuni sau telefonați la Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000

 

Dacă am pierdut locul de muncă pot beneficia de careva indemnizații?

Persoanele pot beneficia de ajutor financiar neimpozabil, pe o perioadă de la 5 la 9 luni, care se încadrează în categoria de şomer și întrunesc cumulativ condițiile necesare.

 

Ce presupune indemnizaţia de şomaj?

O compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă.

 

Cine beneficiază de indemnizaţie de şomaj?

Dreptul la indemnizația de șomaj se stabilește șomerilor care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • nu realizează venituri din activități de muncă la data stabilirii dreptului la indemnizația de șomaj, cu excepția indemnizației de eliberare din serviciu, a recalculărilor salariale aferente eliberării din serviciu și a pensiilor, altele decât pensia pentru limită de vârstă;
 • au activat şi au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 • nu refuză un loc de muncă corespunzător sau să participe la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de subdiviziunea teritorială conform planului individual de angajare a șomerului.

 Procedura de examinare a cererii de stabilire a dreptului la indemnizația de șomaj se stabilește de către Guvern.

 

Cine și cum se stabilește indemnizația de șomaj?

 • Dreptul la indemnizația de șomaj se stabilește de către subdiviziunile teritoriale.
 • Indemnizația de șomaj se acordă în baza cererii de înregistrare a statutului de șomer depuse la subdiviziunea teritorială.

 

De la ce data se acordă indemnizaţia de şomaj?  

Decizia privind stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj se emite de către subdiviziunea teritorială, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării statutului de șomer. Șomerii pentru care s-a aprobat decizia privind stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj se consideră că au dobândit acest drept de la data înregistrării statutului de șomer.

 

Care este cuantumul indemnizație de șomaj?

Cuantumul indemnizației de șomaj este de 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei, realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.

Cuantumul lunar al indemnizației de șomaj nu poate depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

Stabilirea cuantumului și plata lunară a îndemnizației de șomaj se realizează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

 

Care este perioada de plată a indemnizației de şomaj?

Perioada de plată a indemnizației de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 • 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și pînă la 10 ani;
 • 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani;
 • 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

 

În ce situaţii are loc suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor?

Suspendarea plăţii indemnizației de şomaj are loc:

 • pe perioada concediului medical;
 • pe perioada angajării temporare, pînă la 3 luni, a șomerilor beneficiari de indemnizație de șomaj.

 

În ce situaţii încetează plata indemnizaţiei de şomaj?

Încetarea plății indemnizației de șomaj are loc în următoarele situații:

 • în cazul expirării perioadei stabilite de lege pentru acordarea indemnizației de șomaj;
 • în cazul pierderii statutului de şomer;
 • în cazul începerii concediului de maternitate;
 • în cazul restabilirii în funcţia deţinută, în temeiul hotărârii definitive a instanței de judecată;
 • în cazul constatării uneia dintre circumstanțele care nu ar fi permis acordarea indemnizației de şomaj;
 • în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. c) şi d);
 • în cazul încetării sau retragerii dreptului de şedere în Republica Moldova, încetării sau anulării statutului de apatrid sau a formei de protecţie, conform Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;
 • în cazul încadrării în cîmpul muncii, conform repartizării subdiviziunii teritoriale sau în mod individual, cu excepția cazului prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. b);
 • în cazul constatării, în urma controlului de stat al activității de întreprinzător, că persoana realizează muncă nedeclarată;
 • în cazul decesului beneficiarului.

 

Sunt angajator în căutare de personal, cum mă puteți ajuta?

Informarea despre locul(urile) de muncă devenit(e) vacant(e) are loc prin:

 • Informarea în scris, prin prezentarea /transmiterea de către angajatori către Subdiviziunea teritorială în a cărei rază îşi au adresa juridică sau în a cărei rază este adresa locului de muncă a unui formular care va conține informația privind locul(urile) de muncă vacant(e).
 • Formularul în original poate fi prezentat direct la sediul Subdiviziunii teritoriale, poate fi transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie) sau poate fi expediată copia acestuia prin fax sau fotocopia prin e-mail. FORMULAR „Informația privind locul(urile) de muncă vacant(e)”
 • Publicarea de către angajatori a listei locurilor de muncă devenite vacante pe portalul www.angajat.md, fără obligativitatea informării în scris a Subdiviziunii teritoriale.
 • Informarea prin telefon de către angajatori a Subdiviziunii teritoriale în a cărei rază îşi au adresa juridică sau în a cărei rază este adresa locului de muncă, despre locul(urile) de muncă devenit(e) vacant(e), fără obligativitatea informării în scris a Subdiviziunii teritoriale.

Pentru mai multe informații, adresați-vă la subdiviziunile teritoriale pentru ocupare a forței de muncă, datele de contact le găsiți aici https://anofm.md/ro/subdiviziuni, sau telefonați la Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000

 

Ce stimulente financiare au angajatorii care încadrează în muncă şomeri?

Susținerea proiectelor de inițiative locale

Beneficiarii măsurii de ocupare sunt angajatorii care creează locuri noi de muncă în localitățile rurale și care angajează la aceste locuri șomeri înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Subvenția este destinată exclusiv pentru procurarea echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor și instalațiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice pentru care s-a solicitat finanțare.

Mărimea subvenției constituie 65% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 20 de salarii medii pe economie pentru anul precedent.

Sunt eligibile pentru a fi finanțate planurile de afaceri care întrunesc următoarele condiții:

 • prevăd crearea cel puțin a unui loc de muncă nou, cu angajarea a cel puțin unui șomer pe un termen de minimum 12 luni;
 • obțin un punctaj de minimum 60 de puncte, conform concluziilor cu privire la evaluarea dosarului ale comitetului de evaluare.

 

Pentru mai multe informații, adresați-vă la subdiviziunile teritoriale pentru ocupare a forței de muncă, datele de contact le găsiți aici https://anofm.md/ro/subdiviziuni, sau telefonați la Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000

 

Subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități

Scopul măsurii este de a stimula angajatorii care angajează șomeri cu dizabilități, prin compensarea parțială a costurilor de creare sau adaptare a locului de muncă pentru șomerii cu dizabilități.

Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de compensarea a 50% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii și 75% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe din costurile suportate de către angajator pentru crearea sau adaptarea locului de muncă și pentru angajarea pe o perioadă determinată a personalului de suport.

Mărimea subvenției nu poate depăși valoarea a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Subvenția poate fi solicitată doar de angajatorii care întrunesc următoarele condiții:

 • sunt înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
 • nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 • nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
 • nu au datorii față de salariați pentru anul precedent.

Beneficiari: angajatorii care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată sau determinată, cu o durată de cel puțin 12 luni, șomerii cu dizabilități.

Angajatorii interesați să beneficieze de subvenții se pot adresa la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își desfășoară activitatea, unde vor depune:

 • cererea cu privire la acordarea subvenției pentru crearea/adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități;
 • declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvenției pentru crearea/adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități.

Mai multe informații despre măsurile de ocupare oferite angajatorilor puteți accesa aici: https://www.angajat.md/public-page/a023a03a-9247-4a1a-8d7b-8e3da36c4029

 

Ce acte normative reglementează ocuparea forţei de muncă și asigurarea de șomaj?

 

Ce structuri se află în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)?

ANOFM este prezentă pe întreg teritoriul țării prin intermediul a 35 de subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM). 
Program de lucru luni-vineri 08:00-17:00; pauză:12:00-13:00

 

Persoanele și angajatorii interesați pot contacta subdiviziunile teritoriale pentru ocupare a forței de muncă, datele de contact le găsiți aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni, sau telefonați la Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000, apel gratuit, luni-vineri 08:00-17:00.