ANOFM, în comun cu AGE a desfășurat o sesiune de instruire a specialiștilor centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS)

La data de 14 aprilie 2022 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în comun cu Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a desfășurat o sesiune de instruire a specialiștilor centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS) privind Sistemul informațional automatizat (SIA) -  Înregistrarea cu statut de șomer (ISȘ).

Evenimentul urmărește scopul de a instrui specialiștii CUPS de a accesa sistemul informațional  automatizat – „Înregistrarea cu statut de șomer” în vederea asistării cetățenilor/solicitanților în depunerea cererilor online: recepționării și înregistrării cererilor depuse online.

Participanții la seminar: 24 specialiști CUPS din cadrul primăriilor: s. Mereni/r. Anenii Noi;  s. Corjeuţi/r. Briceni; com. Colibaşi/r. Cahul; s. Holercani/r. Dubăsari; com. Parcova/r. Edineţ; com. Taxobeni/r. Făleşti; s. Limbenii Noi/r. Glodeni; com. Pelinia/r. Drochia; com. Chiperceni/r. Orhei; s. Peresecina/r. Orhei; com. Pepeni/r. Sîngerei; com. Pănăşeşti/r. Străşeni; com. Lozova/ r. Strășenii; com. Albota de Sus/r. Taraclia; com. Sculeni/r. Ungheni; com. Bilicenii Vechi/r. Singerei; com. Pîrjolteni/r. Călărași (conform Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.322/2021).

Cristina Arapan, șefa direcției implementarea politicii de ocupare, ANOFM a prezentat măsurile de ocupare a forței de muncă prestate de Agenția Națională prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Ion Stingaci, Șef adjunct direcția implementarea politicii de ocupare, ANOFM a făcut o prezentare a procedurii de înregistrare cu statut de șomer.                                                                               

Vadim Ceban, Specialist principal direcția tehnologii informaționale, ANOFM a instruit privind utilizarea portalului SIA ”Înregistrarea cu Statutului de Șomer”.                                                                               

ANOFM informează despre semnarea Acordurilor de colaborare în vederea pilotării Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice (CUPS) în 17 localități rurale.

Părțile acordului includ:  AGE în calitate de instituție responsabilă de coordonarea activităților de pilotare a CUPS, ANOFM, în calitate de autoritate administrativă împuternicită cu asigurarea implementării politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj, și  Primăria,  în calitate de participant la Programul-pilot CUPS.

Pilotarea presupune o serie de acțiuni din partea ANOFM, stipulate în contract, inclusiv instruirea reprezentanților beneficiarilor.

CUPS – reprezintă puncte de acces comun la o gamă largă de servicii publice disponibile în format electronic.

Prin segmentul de primă linie, specialiștii din cadrul CUPS oferă cetățenilor suport informațional și tehnic, ajutând populația de la sate să transmită dosarul complet către prestatori și să obțină mai ușor un anumit serviciu public, prin intermediul oficiului CUPS din localitate sau din vecinătate. În primă fază, CUPS va asigura accesibilitatea cetățenilor la o serie de servicii publice prestate de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice” (ASP) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Ulterior, lista serviciilor și a instituțiilor prestatoare de servicii publice va fi extinsă.

Acțiunea face parte din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, realizat de către Agenția de Guvernare Electronică, cu suportul financiar al Grupului Banca Mondială și contribuția Guvernului Republicii Moldova și de asemenea, face parte din angajamentele asumate de către Executiv în vederea implementării agendei de digitalizare și a priorităților strategice în acest domeniu.