A fost lansat Sistemului Informațional Automatizat de Înregistrare cu Statut de Șomer

Agenția de Guvernare Electronică a lansat la data de 9 decembrie 2021, o campanie de informare a publicului larg privind noile servicii publice care au fost supuse reingineriei și modernizării și vor fi disponibile pentru toți cetățenii în format electronic.

Campania cu genericul „Servicii publice digitalizate - poveri anulate” are drept scop popularizarea noilor servicii publice care au fost digitalizate și au devenit accesibile în regim online.  

Anunțăm lansarea Sistemului Informațional Automatizat de Înregistrare cu Statut de Șomer. Ca urmare a reingineriei și modernizării procesului de prestare a acestuia de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în calitate de instituție prestatoare, cetățenii pot depune online cerere de înregistrare cu statut de șomer, dar acordarea statutului de șomer se va face doar la data prezentării la sediul subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM). Este important ca potențialii beneficiari ai acestui serviciu să cunoască faptul că cererea poate fi depusă atât în formă tradițională, pe hârtie, cât și în formă electronică, confirmată prin semnatătură digitală.

Echipa de reinginerie din cadrul Agenției de Guvernare Electronică, în comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, au regândit și perfecționat modalitatea de înregistrare a cetățenilor care solicită statut de șomer, oferindu-le acestora posibilitatea de a depune online cererea de înregistrare, accesând sistemul https://e-iss.anofm.md/.  

Managerul de proiect din cadrul AGE, Vasile Postolachi, a menționat că digitalizarea acestui serviciu presupune o serie de beneficii, atât pentru cetățeni, cât și pentru administație. Între acestea pot fi enumerate: reducerea timpului pentru prestarea serviciului, reducerea birocrației, eliminarea hârtiei, evitarea aglomerației la ghișeu, reducerea numărului de vizite la oficiu și costuri mai mici.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este desemnată în calitate de posesor și deținător al Sistemului Informațional Automatizat Înregistrare cu Statut de Șomer și va asigura implementarea, funcționarea și dezvoltarea acestuia.

Odată cu lansarea sistemului nou este asigurată posibilitatea pentru solicitant de a depune cererea pentru înregistrare cu statut de șomer prin mai multe canale: online, fizic la STOFM și, în curând, prin intermediul Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor.

Sistemul este găzduit de platforma comună MCloud și integrat cu serviciile electronice guvernamentale cum ar fi MConnect, MPass, MSign. De asemenea, dacă solicitantul a depus cererea din cabinetul personal, el poate urmări etapele de examinare a cererii, precum și a deciziei de stabilire a ajutorului de șomaj, după caz, iar ulterior șomerul poate informa electronic STOFM despre survenirea unei condiții pentru suspendarea plății ajutorului.

Digitalizarea serviciilor a fost realizată în cadrul Proiectului Modernizarea Serviciilor Guvernamentale