(video) Istorie de succes: Florea Alex, tânărul antreprenor din raionul Strășeni: „Vreau să muncesc acasă, să mă dezvolt aici”

Angajatorii interesați de a aplica la măsura de subvenționare privind susținerea proiectelor de inițiative locale pot prezenta la ANOFM planurile de afaceri pentru a primi finanțare parțială de lansare și extindere de afaceri.

Subvenția este destinată exclusiv pentru procurarea  echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor şi instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice pentru care s-a solicitat finanțare.

Mărimea subvenției constă în compensarea a 65% din cheltuielile suportate, maxim 10 salarii medii lunare pe economie (max. 91159 lei) în condițiile acoperirii de către întreprinderea beneficiară de subvenție a 35% din costul proiectului, care poate fi cuantificată monetar.

Pentru anul 2022, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare privind susținerea proiectelor de inițiative locale, conform art.40 din Legea 105/2018, un buget de 898000 lei.

Mai multe informații despre susținerea proiectelor de inițiative locale, găsiți pe portalul www.angajat.md , pe www.anofm.md sau la Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon   
0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).        

Adresele și datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pot fi găsite accesînd: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.