Procedura de identificare a tinerilor NEET studiată în cadrul cursurilor de instruire organizat de către SOCIEUX+

În perioada 18; 21; 25 şi 28 aprilie 2023, angajaţii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) participă  la cursul de instruire online „Procedura de identificare a tinerilor NEET” organizat de către SOCIEUX - Expertiza UE privind Protecţia Socială, Muncă şi Angajare.

Cursul are drept scop formarea şi instruirea angajaţilor din subdiviziunile teritoriale ale ANOFM, privind identificarea tinerilor NEET, precum şi în conformitate cu art.29² din Legea 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj.

Cursul de instruire cuprinde mai multe module privind: specificul tinerilor NEET în Europa și Republica Moldova; ședințe individuale, cît și tehnici de lucru în grup cu tinerii NEET; motivația acestora; tineri cu dizabilități și alte necesități speciale; părțile interesate; rețeaua și relațiile cu angajatorii.

„Integrarea tinerilor pe piaţa muncii, educaţia lor și dezvoltarea capacităţilor acestora sunt cruciale pentru dezvoltarea unei societăţi prospere, durabile și echitabile socio-economic. Rezolvarea problemelor legate de integrarea tinerilor pe piața forței de munca prezintă un obiectiv important pentru mai multe țări europene, inclusiv pentru Republica Moldova, unde ANOFM are rolul în realizarea strategiilor locale de intervenţie pentru identificarea tinerilor NEET şi antrenarea acestora în măsuri de ocupare a forţei de munca”, declară Raisa Dogaru, directoare ANOFM.

ANOFM oferă servicii de identificare a tinerilor NEET care au drept scop prestarea serviciilor prietenoase tinerilor prin oferirea informațiilor cu privire la serviciile de care pot beneficia, direcționarea acestora către serviciile sociale sau de ocupare în vederea creșterii șanselor de încadrare durabilă în câmpul muncii. 

Beneficiarii sunt tinerii în vârstă de 15–29 de ani, care nu sunt înregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă/șomeri la nici o subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă, nu au beneficiat și/sau nu beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prestate de ANOFM, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație.