Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei profesionale a Funcționarului Public

La data de 23 iunie, anual în Republica Moldova se marchează Ziua profesională a funcționarului public.

Stimați colegi, cu acest prilej, vă adresez cuvinte de mulțumire și profundă gratitudine pentru activitatea ce o realizați.

Profesionalismul, experiența, competența, perseverența constituie calitățile cheie pentru care meritați cele mai înalte aprecieri.

Sărbătoarea de astăzi vine să evidențieze rolul funcționarului public în realizarea celui mai important obiectiv - asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetățenilor și dezvoltarea societății.

Cu respect,
Raisa Dogaru,
Director ANOFM