ANOFM participă la Congresul Asociației Mondiale a Serviciilor Publice pentru Ocuparea Forței de Muncă

În perioada 26-28 aprilie 2022, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), reprezentată de dna Raisa Dogaru, director, participă la cel de-al 12-lea Congres mondial al Asociației Mondiale a Serviciilor Publice pentru Ocuparea Forței de Muncă (WAPES). Evenimentul are loc în format mixt, online și fizic la Tallinn, Estonia.

În cadrul Congresului au avut loc Adunarea Generală, unde a fost ales președintele WAPES (funcția deținută de Maroc), vicepreședinți, membrii Consiliului de administrație, auditorii și trezorierul.

Un alt subiect major al agendei îl constituie conferința „Provocări și acțiuni inovatoare ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pe o piață a muncii în continuă schimbare”. Conferința abordează subiecte și schimb de experiență privind administrarea structurilor de ocupare și rolul partenerilor sociali; inovațiile tehnologice și utilizarea acestora în prestarea serviciilor; analiza pieței muncii pentru identificarea lipsei cadrelor calificate; elaborarea prestării serviciilor și evaluarea impactului acestora; abordarea grupurilor social vulnerabile pe piața muncii. 

Amintim că în 2007, ANOFM a aderat la Asociația Mondială a Serviciilor Publice pentru Ocuparea Forței de Muncă (WAPES).