Membrii Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie au efectuat o vizită de documentare la ANOFM

Membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova au efectuat, astăzi, 19 octombrie 2021, o vizită de documentare la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Dna Raisa Dogaru, Directorul ANOFM, a prezentat membrilor Comisiei parlamentare echipa sa, rapoartele de activitate pentru 9 luni ale anului 2021 și retrospectiva anului 2020; organigrama și bugetul instituției. A realizat o trecere în revistă a principalelor domenii de activitate și măsurile de ocupare implementate, inclusiv specificul de activitate a serviciului de ocupare în contextul crizei cauzată de pandemia Covid-19. Dna Dogaru a prezentat statisticile privind numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și șomeri înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, profilul acestora, statistici privind măsurile realizate și serviciile acordate etc.

Membrii Comisiei parlamentare au fost informați despre problemele cu care se confruntă ANOFM în atingerea obiectivelor stabilite și în realizarea misiunii sale, enumerate fiind alocațiile bugetare insuficiente pentru dotarea și renovarea oficiilor pentru promovarea serviciilor, fapt ce împiedică prestarea calitativă a serviciilor; deficitul de personal și remunerarea scăzută, fiind unele dintre cele mai mari dificultăți cu care se confruntă instituția. De asemenea, au fost subliniate și unele lacune  în cadrul normativ în domeniul ocupării forței de muncă.

ANOFM a solicitat suportul Comisiei parlamentare privind prevederile procedurilor de formare profesională a şomerilor şi modul de participare la procedurile de achiziţii publice, proces destul de anevoios, eligibil doar pentru instituțiile de învățământ acreditate, cît și spectru îngust de cursuri ce țin de profesiile, competențe care să asigure necesitățile angajatorilor.

La finalul discuțiilor, au fost înaintate propuneri și menționate acțiuni menite să eficientizeze activitatea ANOFM.