ANOFM a semnat un Memorandum de înțelegere pentru unirea eforturilor întru facilitarea procesului de integrare al străinilor în Republica Moldova

La 26.01.2023 a fost semnat un Memorandum de înțelegere între Biroul migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, A.O. Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Republica Moldova, A.O. Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări Platforma și Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova. Memorandum-ul reflectă înțelegerea între părțile semnatare pentru unirea eforturilor întru facilitarea procesului de integrare al străinilor în Republica Moldova având drept scop facilitarea și promovarea procesului de integrare al străinilor prin însușirea limbii de stat, facilitarea accesului la piața forței de muncă, precum și valorificarea întregului potențial ca membri ai societății.   

Semnarea Memorandum-ului demonstrează stabilirea unei conlucrări eficiente între autoritățile publice centrale și societatea civilă, existența unui parteneriat viabil, având ca finalitate conlucrarea întru asigurarea unei integrări armonioase a străinilor în societate.

La eveniment a fost prezent și Danish Refugee Council cu care Ministerul Afacerilor Interne conlucrează de la începutul crizei migraționale și care oferă suport atât statului cât și societății civile întru ajutorarea persoanelor înregistrate în domeniul migrației și azilului.