Comunicat informativ privind măsurile de formare profesională a şomerilor prin instruire la locul de muncă în cadrul unității disponibile pentru anul 2021

În scopul implementării măsurii de formare profesională a șomerilor prin instruire la locul de muncă în cadrul unității (art.33 din Legea 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează, că au fost încheiate cu 10 furnizori de servicii de formare profesională privind instruirea la locul de muncă în cadrul unității (lista se anexează).

 Instruirea la locul de muncă în cadrul unității este o măsură activă de ocupare a forței de muncă, care se organizează pentru șomerii care nu au o profesie/meserie ori au o profesie/meserie care nu este solicitată pe piața muncii locală, direcționați de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în baza contractului încheiat între ANOFM, șomer, furnizorul de servicii de formare profesională, angajator. Instruirea la locul de muncă reprezintă un proces de formare profesională a șomerilor, care presupune pregătirea teoretică realizată de un furnizor de formare profesională (cel mult 20% din volumul total de ore destinat programului de formare profesională) și instruirea practică realizată de un agent economic (cel puțin 80% din volumul total de ore destinat programului de formare profesională), în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi, competențe și calificări necesare pentru ocuparea unui loc de muncă.

Beneficiarii măsurilor de formare profesională prin instruire la locul de muncă în cadrul unității beneficiază pe parcursul instruirii de: bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională (1216,12 lei); compensarea cheltuielilor de cazare, în proporţie de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent (1621,50 lei), pentru fiecare lună de închiriere; acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului la cursuri de formare profesională în altă localitate decît cea în care își are domiciliul.

Angajatorii care asigură instruirea la locul de muncă  a șomerului-cursant, la solicitarea depusă în formă scrisă la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază pe toată durata instruirii de o subvenție egală cu 30% din salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent (2432,25 lei) achitată lunar.

  Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care nu au o profesie sau meserie ori au o profesie sau meserie care nu este solicitată pe piața muncii locală, interesate să beneficieze de formare profesională prin instruirea la locul de muncă în cadrul unității, urmează să se adreseze la una dintre subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru a fi înregistrate cu statut de șomer. Pentru înregistrare persoanele vor prezenta buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil și actele de studii şi de calificare deținute.

Lista furnizorilor de formare profesională contractați de ANOFM pentru anul 2021, cu meseriile propuse pentru instruirea la locul de muncă în cadrul unității și agenții economici cu care au fost încheiate contracte pentru instruirea practică a cursanților poate fi accesată : http://www.anofm.md/.

Datele de contact ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pot fi accesate la adresa electronică: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.

 Pentru mai multe informații despre instruirea la locul de muncă în cadrul unității, susţinerea persoanelor la plasarea în cîmpul muncii, accesați site-ul www.anofm.md sau telefonați la Centrul de Apel “Piața Muncii”, tel. 0-8000-1000, orele de lucru 07:30-16:00, de luni pînă vineri (apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova). De asemenea, alte informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante pe piaţa muncii şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate pe portalul www.angajat.md.